• image
  • image
  • image

Het Drongengoed in beweging.

In deze blog bijdrage worden enkele projecten rond het Drongengoed voorgesteld.

Als Meetjeslands natuurfotograaf is het Drongengoed één van mijn favoriete plaatsen en ligt dit gebied mij nauw aan het hart.

Het Bosbeheerplan van het Drongengoedbos voor de komende 20 jaar van het Agentschap voor Natuur en Bos is onlangs voorgesteld en ligt ter inzage in het gemeentehuis van Maldegem en Knesselare tot 18 december 2012.

Het plan behelst 418 ha openbaar bos – en natuurgebied en 70 ha privaat bos.

Bij de opmaak van het beheerplan is er grensoverschrijdend gewerkt. Er werd een totale gebiedsvisie opgemaakt voor het volledige Drongengoedcomplex dwz. (Drongengoed/ Maldegemveld/Burkel) dit in samenwerking met alle eigenaars.

Het plan voorziet een uitbreiding van boomrijke heide, de natuurlijke ontwikkeling van mantel zoom vegetaties door het terugzetten van bosranden en de aanleg van poelen in functie van de kamsalamander. Natuurpunt heeft reeds jaren ervaring met het beheren van heide.De nieuwe heide gebieden zullen aansluiten met de reeds bestaande boomrijke heide in het Maldegemveld. Het is de bedoeling om in de nabije toekomst dit als één grote entiteit te beheren dwz. door middel van begrazing en een aanvullend maaibeheer.

Dit biedt mogelijkheden om de Drongengoedweg verkeersluwer te maken. In de plannen is de aanleg van veeroosters opgenomen. Een mooi voorbeeld hiervan kan je terug vinden in het bos van Ename.

In het bosbeheerplan is er ook aandacht voor de recreatieve gebruiker. Zo is er een ‘honden niet aan de leiband’ zone voorzien in de omgeving van de huidige ANB parking. Ook is er aandacht voor de minder mobiele mensen die de Drongenhoedhoeve willen bezoeken. Voor hen is er in het beheerplan ook ruimte voorzien voor de aanleg van een parking.

 

Een luchtfoto van de Drongengoedhoeve. 

lg luchtfotodrongengoedhoeveDSC 2122

 

Tussen de Heide op de zeer schrale bodems groeit Zonnedauw.

lg ronde-zonnedauw-1

 

Af en toe kan je al eens oog in oog staan met een Damhert.

lg drodamhert DSC8657

 

De Aardbeivlinder is een zeldzame verschijning. Hopelijk zullen de vlinders via de verbindingszone ook het Maldegemveld koloniseren.

lg aardbeivlinder DSC9129

 

Beukenbos in de herfst.

lg drobeukenbladherfst DSC0127

 

Joggen in de dreven van het Drongengoed.

lg joggen in het drogengoed DSC3838

 

Schapen beheren de open terreinen in het bos als de boomrijke heide.

lg schapenDSC 0182

 

 

Het project "Gestroomlijnd Landschap"

Dit is een pilootproject van de provincie Oost-Vlaanderen. Het is de bedoeling dat de meest waardevolle natuurgebieden met elkaar verbonden worden ( VEN Vlaams Ecologisch Netwerk).

Hiervoor werden gebieden afgebakend om die verbindingen te realiseren. Het project "Gestroomlijnd landschap" wil die verbindingen concretiseren waarin waterlopen een belangrijke rol spelen. Men zet in op het versterken van de biodiversiteit en op het verminderen van overstromingen. In het Drongengoed zal gewerkt worden rond de beken "Splenter - en Edebeek".

Beide beken ontspringen op het militair domein (29 m hoog). De Ede, gekend voor zijn overstromingen in het dorp "Kleit", kent een grillig verloop. Op het hoogste punt splitst de beek zich in 2 om terug samen te komen aan het restaurant " Het Moorken ". Door middel van het project wil men de natuurlijke  waterhuishouding in het erkend natuurreservaat "Maldegemveld" herstellen. Hiervoor zullen er natuurlijke buffers langs een zijarm van de Ede worden aangelegd. Vroeger waren dit de "veldvijvers". De meest bekende veldvijver in de buurt is de Kraenepoel te Aalter. Daarnaast krijgt de Ede terug haar meanderende loop. Door deze ingrepen zal niet enkel de mens welvaren maar ook de natuur.

Rond de Splenterbeek zal vooral gewerkt worden aan het versterken van de natuurwaarden. Dit is nu al het geval in het Maldegemveld. Met financiele middelen van de Europese Unie ( LIFE) werden reeds verschillende poelen en vennetjes heraangelegd in en rond de bron van de Splenterbeek. 

 

Dotterbloem in het bekken van de Splenterbeek.

lg budotterbloem DSC6479

 

De Edebeek t.h.v. het Maldegemveld.

lg maldegemveldedebeekDSC 7113

 

 

Het project "Dynamische dorpskernen door een leefbaar Drongengoed" is een project dat gesubsidieerd wordt door Europa ( LEADER-project) in functie van plattelandsontwikkeling. Het project wil de belevingswaarde van de dorpen Ursel, Kleit en Knesselare en het Drongengoed verhogen.

Door het plaatsen van fietsverhuursystemen in de dorpskernen, een uniforme communicatiestrategie, het versterken van de wandel - en fietsroutes tussen de drie dorpen en het Drongengoed wil men de inwoners en zijn bezoekers de streek beter leren kennen. In Kleit komt er een speelbos in samenwerking met Natuurpunt. Een ander belangrijk aandachtspunt is het cultureel erfgoed. Ursel zal zich verder profileren als Pierlala dorp en in Knesselare zal men de site van de vroegere sigarenfabriek "Cogetama" terug tot leven brengen.

 

Een zicht op het dorp "Ursel".

lg drodorpurselinlandschaplente DSC6958

   

Luchtfoto van Ursel

lg luchtfotourselDSC 2790

 

 

Reacties   

 
+1 #2 Koen De Langhe 22-01-2013 19:49
Een interessant artikel, Ludo! Een ode aan een bijzonder mooi natuurgebied.
Citeer
 
 
0 #1 Guido Rappé 21-01-2013 22:59
Dag Ludo
Bovenstaande foto is niet Ursel, maar Oostwinkel.

Vriendelijke groeten

Guido
Citeer
 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen