• image
  • image
  • image

Zeehonden

 

Wellicht zijn ze de schattigste diertjes op deze wereldbol, de jonge zeehondjes. In december werpen de grijze zeehonden van de Noordzee hun jongen op Helgoland, een Duits Waddeneiland.. Met hun witte vacht en zwarte kraaloogjes brengen ze iedereen in vervoering. Of toch bijna iedereen.

Gruwelbeelden van hulpeloze zeehondjes die sterven onder de genadeloze knuppel van een jager staan in het collectieve geheugen gegrift. Tot mijn grote verbijstering behoren die barbaarse praktijken nog steeds niet tot het verleden ondanks een handelsverbod voor zeehondenprducten in 30 landen (waaronder ook de EU) worden nog steeds tienduizenden zeehonden doodgeknuppeld in Canada en Namibië. Voor alle duidelijkheid het gaat hier over de commerciële zeehondenjacht en niet over de duurzame jacht door de lokale bevolking (inuit).

In Namibië vindt elk jaar tussen juli en november een slachtpartij plaats onder de populatie Kaapse robben. Hoewel de perlsob bedreigd is, worden er jaarlijks 90 000 afgeslacht. Eén bedrijf uit Istanboel koopt de zeehondenhuiden op en verwerkt ze in verschillende kledingproducten. zie http://www.youtube.com/watch?v=3nWfFqowjQg  

Ook in Canada schiet en knuppelt men nog steeds massaal zeehonden dood. Een kop in de krant van 16 november spreekt boekdelen "Canadezen beloven premies aan wie 70 000 zeehondjes helpt doodknuppelen". In dit geval gaat het over grijze zeehonden uit de St-Laurence baai.

Sinds de slachtingen in de jaren 50 is de populatie er enigszins hersteld. Er leven nu terug  104 000 grijze zeehonden in de baai. Nu wil men echter 70 procent van de dieren afslachten, waardoor het voortbestaan van de populatie opnieuw in gevaar komt.

Het voorstel komt er onder druk van de commerciële visserij. Door de zeehonden aan te pakken, hopen de vissers dat de kabeljauwbestanden zullen herstellen. Maar het mariene ecosysteem is veel complexer dan dat. De stelling dat de kabeljauwpopulatie zal herstellen door zeehonden te doden, raakt dan ook kant noch wal.

Toen de eerste ontdekkingsreizigers aan wal kwamen in Canade leefden er naar schatting 30 miljoen zeehonden en toch zat de zee vol kabeljauw. Onderzoekers stelden bovendien vast dat kabeljauw maar 2 procent uitmaakt van het dieet van een zeehond. Kabeljauw is immers een magere vis en zeehonden lusten voor vette vissoorten.

Aangezien de markt voor zeehondenprducten gekrompen is, kan de commerciële zeehondenjacht enkel nog overleven mits overheidssteun. Zo besteedde Canada het laatste jaar liefst 3,6 miljoen Canadese dollars aan de zeehondenjacht.

Naast het doden om de visbestanden te beschermen worden de meeste zeehonden afgeslacht voor de verkoop van de zeehondenproducten. In januari 2011 heeft Canada een handelsovereenkomst gesloten met China ( zie note 1 ). In 2011 mochten er 468 200 diertjes gedood worden, 80 000 meer dan het jaar voordien (zie note 2) In bepaalde merken van kledij wordt nog steeds zeehondenbont verwerkt zoals bij “Odette Leblanc”.

Het IFAW (International Fund For Animal welfare) en Sea Shepherd nemen het op voor de bescherming en het beëindigen van de commerciële zeehondenjacht. Het IFAW neemt het vooral op voor de zeehonden in Canada terwijl Sea Shepherd probeert de zeehondenjacht in Namibië te stoppen

Het WWF werkt hard aan de bescherming van het mariene ecosysteem van de Atlantische oceaan. Concreet gaat het over het verminderen van de bijvangst en het waarborgen van duurzame quota.

Greenpeace doet wetenschappelijk onderzoek betreft de zeehonden en het mariene ecosysteem en probeert op die manier de Canadese overheid op andere ideeën te brengen.


Note 1: het vreemde aan de handelsovereenkomst is dat Canada dit al een hele tijd roept, maar China laat helemaal niets van zich horen. Het is natuurlijk een mooie manier om de jacht te rechtvaardigen , want er is een “handelsovereenkomst”!!!

 

Note 2: het aantal zeehonden dat daadwerkelijk is gedood is “slechts” 78.976. Dit heeft alles te maken met de klimaatverandering. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat de regering toestemming heeft gegeven voor 400.000

 

Men kan steeds één van bovenstaande organisaties steunen door lid te worden of een donatie te doen.

 

Seals

Baby seals are probably the cutest little animals of our planet. With their white fur and their black beady eyes they move everybody or better: almost everybody. In December the grey seals of the North sea whelp their young on Helgoland. Helgoland is a German peninsula that is famous for its seals and the cliffs full of birds.

Everybody probably still remembers the horrible images of young helpless seals being clubbed to death. Time has passed since we have seen those images but unfortunately little has changed. Despite a trade embargo against seal products in 30 countries (including Europe), tens of thousands of seals are still being bludgeoned to death in Canada and Namibia.

In Namibia many brown fur seals are being slaughtered between July and November. Yearly 90.000 are being killed, even though it is an endangered species. The pelts are being bought by a single company based in Istanbul where the hides are made in to items of clothing. See http://www.youtube.com/watch?v=3nWfFqowjQg for more information.

In Canada, on the other side of the Atlantic, hundreds of thousands seals of seals are being clubbed or shot to death. A news paper headline of 16 November speaks volumes “Canadians promise rewards for whoever clubs 70 000 little seals.” The seals in question are the grey seals of the bay of Saint Laurence. The population has rebounded after the ban on slaughtering seals in the fifties and there are now around 104,000 gray seals in the bay. However they intend to slaughter 70% of the population, threatening the survival of that population.

The ban was lifted under pressure from the commercial fisheries. They want to stop the dwindling cod stocks from declining further by tackling the seals. However the marine ecosystem is very complex and restoring the cod populations by killing seals does not make any sense. When the first explorers came ashore in Canada there were an estimated 30 million seals and yet the sea was full of cod. Researchers have found that cod only makes up 2% of the seal diet. Cod is a lean fish and seals mainly prefer oily fish. Last year, Canada has spent 3.6 million Canadian dollars on the seal hunt.

While seals are being killed to protect fish stocks, most seals are slaughtered for seal products. In January 2011, Canada has made a trade agreement with China. In 2011 there were to be 468,200 slain, 80,000 more than the previous year. Certain brands of clothing, such as "Odette Leblanc", still use sealskin.

The international Fund for Animal Welfare (IFAW) and Sea Shepherd fight for the protection of seals. Also WWF and Greenpeace are working on the protection of the seals and their habitat.

 

lg grijzezeehondwijfje DSC1472

lg grijzezeehondzogendpanorama

lg grijzezeehondliefkosendmetjong DSC0840

lg grijzezeehondbaby DSC1198lg grijzezeehondbabay DSC0994lg grijzezeehondpasgeboren DSC1702

Reacties   

 
0 #1 Koen De Buck 20-01-2013 16:11
Soms... heel soms... moet ik 'kokhalzen'...
Citeer
 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen