• image
  • image
  • image

Winterlicht

Tijdens het voorbije winteroffensief is deze foto genomen. Het is de Sint-Kruiskreek ten noorden van Sint-Kruis in Zeeuws-Vlaanderen.

De kreken waren reeds dichtgevroren, maar steeds zijn er her en der nog open waterpartijen in het ijs, wakken genaamd. De wakken ontstaan doordat grote concentraties watervogels (eenden, ganzen en zwanen) verzamelen op bepaalde plaatsen waardoor het water niet kan bevriezen. Het wak wordt gebruikt als slaapplaats maar ook om er te drinken en te baden.

De Sint-Kruiskreek is ontstaan in de zestiende eeuw, maar de ontstaansgeschiedenis begon reeds in 1375. Door een stormvloed ontstaat een grote geul in de omgeving van Biervliet " de Braakmankreek". Tijdens de Tachtigjarige Oorlog in 1583 worden de dijken bij Sluis doorgestoken. Het resultaat is een grote zeearm die ver landinwaarts reikt "het Coxysche gat" en via de Passageule staat deze nieuwe zeearm nu in verbinding met de Braakman. De Sint-Kruiskreek was oorspronkelijk een zijarm van het Coxysche gat.

Enkele jaren terug werd in de onmiddellijke omgeving van de kreek de natuurontwikkelingsplannen uitgevoerd waardoor dit gebied nu één van de natuurparels is van Zeeuws-Vlaanderen.

De kreek is ondiep en heeft een grote rietkraag en wordt omzoomd door laag weiland. Het is een schoolvoorbeeld van de verschillende typische biotopen van de polder.

De foto is genomen op een mooie windstille januariavond, de nevel en het licht deden er nog een schepje bovenop.

 

lg zwartesluiskreekwiDSC 8919

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen