• image
  • image
  • image

In het zog van de bruine kiekendief.

In de lente van 2013 werden drie bruine kiekendieven, twee mannetjes en een wijfje, van een gps voorzien te Sint-Laureins in functie van het onderzoek door INBO ( Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ) over de bruine kiekendief. In april 2014 werden de twee mannetjes terug gesignaleerd in hun broedgebieden te Sint-Laureins, dit bood de gelegenheid om hun where abouts van de laatse zes maanden af te lezen. Zo bleek onder meer dat de bruine kiekendief Peter de winter had doorgebracht in Senegal ten noorden van de Saloumdelta.
Hoewel het contact met Peter inmiddels verloren is gegaan, was dit voor mij de aanleiding om in het zog van de bruine kiekendieven naar Senegal te reizen. Daar overwinteren niet alleen bruine kiekendieven maar ook grauwe kiekendieven.
Midden januari ben ik met vriend Karel afgereisd naar Senegal. Senegal is zesenhalf keer groter dan België en telt 13 000 0000 inwoners . We hebben de Saloum delta bezocht, een mozaïek van water, mangrove en vele eilanden, om een glimp op te vangen van de bruine kiekendief. De delta ligt 300 km ten zuiden van Dakar. Het natuurgebied is door Unesco beschermd als biosfeerreservaat, er leven maar liefst 250 soorten vogels.
Tijdens één van onze boottochten in de delta werden we overrompeld door grote aantallen vogels die in het ochtendgloren hun slaapplaatsen verlieten om voedsel te gaan zoeken. Het waren vooral de gele kwikstaarten en de bijeneters die onze aandacht trokken. Voor vele soorten watervogels is de delta bij laag tij een uitgelezen plaats om voedsel te zoeken.
De oevers zijn dikwijls steile zandruggen, het aangrenzende landschap bestaat uit gras, verspreide struiken en de majestueuze baobabs. Deze bomen hebben hier een zeer belangrijke functie omdat ze broedgelegenheid bieden voor de vele soorten gieren. In de savanne treft men hier en daar moerassige zones aan waar we regelmatig bruine kiekendieven zagen jagen. In één van die moerassen werden we tijdens valavond verrast door duizenden middelste zilverreigers die er hun slaapplaats hadden. Ook tijdens het ochtendgloren was het een drukte van jewelste op de savanne, zo waren we getuige van een indrukwekkend leger roofvogels op hetzelfde moment op jacht. We zagen 65 kleine torenvalken, drie visarenden, enkele zwaluwstaartwouwen,vier grauwe kiekendieven, één bruine kiekendief en twee Afrikaanse wouwen. De reden waarom zoveel vogels in de savanne komen jagen zijn de sprinkhanen die hier talrijk aanwezig kunnen zijn. Die insecten zijn trouwens de voornaamste voedselbron van de grauwe kiekendieven en die treft men dan ook meestal aan in de droge gebieden, dit in tegenstelling tot de bruine kiekendief die de vochtige gebieden prefereert om te jagen. De sporenkievit die in deze chaos zijn jongen probeerde groot te brengen, verdient in elk geval onze bewondering. Waar er wat meer bos was, zagen we ook huzaaraapjes. Ze zijn wondermooi, met hun rode vacht en lange staart.
Niet alleen veel dieren leven in de savanne, ook menselijke activiteit is er niet vreemd. Dat uit zich in het hoeden van een kudde koeien of het maaien van gras dat dient als dakbedekking van de hutten.
Hier leefden oorspronkelijk grote zoogdieren zoals gazellen, giraffen, olifanten enz zijn verdreven en vervangen door koeien, ezels, paarden en geiten.
We logeerden in "Etoile de Sine" in Ndangane en in Toubacouta bij Thierry Tillieu, http://www.keurthierry.com/campement.html. Beide plaatsen zijn zeer aan te bevelen. Graag wil ik ook onze gidsen Bass, Carlos en Albert danken.

 

Een bruine kiekendief boven het Afrikaanse landschap.

lg bruinekiekdioifiorDSC 4980

 

Gieren bij een paard in de savanne.

 

lg gierenkhelcomDSC 6215

 

Middelste zilverreigers bij de slaapplaats. 

lg reigersdiofiorDSC 4063

 

De abessijnse scharrelaar verorbert een sprinkhaan.

lg abbessijnsescharrelaarkhelcomDSC 5639

 

Een overwinterende wulp.

lg wulpdeltaDSC 6522

 

Wevervogels bij een plas in de savanne.

lg wevervogelskhelcomDSC 5493

 

Huzaaraapjes in het ochtendgloren.

lg aapjestoubacoutaDSC 6254

 

Inwoners komen terug van een werkdag in de savanne.

lg diofiorkarDSC 3825

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen