• image
  • image
  • image

Bulgarije, het gierenland in de Balkan.

Bulgarije, het gierenland van de Balkan, is eigenlijk een zeer recent gebeuren. In 1979 was er nog 1 koppel vale gier in het Rodopi gebergte, enkele jaren later trof men 4 koppels vale gieren aan in de omgeving van Madjarovo. Dit was het sein om 3 belangrijke beschermingsmaatregelen te nemen, een voederplaats, anti-gifcampagne en bescherming van belangrijke gebieden. Ook werd een gierencentrum opgericht in Madjarovo. Op dit moment telt de vallei van de Arda rivier in het Rodopi gebergte 112 broedparen van vale gieren en enkele tientallen broedparen van aasgieren In totaal zijn er ongeveer nu een 400 vale gieren in het Rodopi gebergte, in dit aantal worden ook de jonge vogels die nog niet geslachtsrijp zijn meegeteld.

Op enkele andere plaatsen in Bulgarije werden vale gieren terug geïntroduceerd, zoals in het Balkan gebergte, Kotel en Vratsa, en in het Zuidwesten, de Kresna kloof. Het FWFF, Fund For Wild Flora and Fauna is de drijvende kracht achter de introducties. Eerst heeft men maatregelen genomen om het illegale gebruik van gif te beperken. Herders en boeren verloren regelmatig dieren door predatie van de wolf, het FWFF compenseerde aanvankelijk de verliezen door schapen en geiten van hun eigen kudde te schenken. Men probeerde alles in het werk te stellen om het conflict tussen mens en wolf te verminderen, het doel van een vergiftigd karkas is om de wolf te doden maar de grootste slachtoffers zijn steeds de gieren. Een andere maatregel van FWFF was het schenken van Karakachan honden aan de herders om hun dieren te beschermen tegen predatoren wat ook een groot succes werd. Het succes van dit beschermingsprogramma van FWFF had ook internationaal een grote impact, en hiervoor kreeg het FWFF in 2007 de prestigieuze Whitley Award.

Recent is men ook gestart met de introductie van damherten in de Kresna kloof en het promoten van de shorthorn cow.  Extensieve begrazing is sowieso belangrijk in functie van het creëren van een mozaïek landschap maar op die manier wordt ook de prooidiversiteit van de wolf groter. De shorthorn cow wordt gepromoot omdat ze de reflex hebben bij gevaar, in een cirkel te staan omheen de jonge dieren waardoor het verlies door predatie van deze koe zeer beperkt is. 

Vanwege introductie werden in 2011 de eerste broedende vale gieren vastgesteld in de Kresna kloof. In 2017 was bijna de ganse kolonie vale gieren gedood door het eten van een vergiftigd karkas, 30 vogels stierven. Dit was een drama voor het team die reeds 20 jaar in de weer waren in de Kresna kloof. 

In Vratsa broeden nu ongeveer 25 paren vale gieren. Dit is  het resultaat van een samenwerking tussen het Fund For Wild Flora and Fauna, Green Balkan, Society for the Protection of Birds of Prey en het Vratsa Balkan Nature Park. 

In het Oostelijk deel van het Balkan gebergte broeden nu meer van 20 paren vale gieren en enkele paren aasgieren, maar het grote nieuws is dat in 2021 na 34 jaar uitgestorvan te zijn, het eerste koppel monniksgieren terug gebroed heeft en met succes een jong heeft grootgebracht. 

lg gierenjakhalsDSC 4378.jpglr

Een jakhals probeert slinks ook een stukje mee te graaien. 

lg gierenDSC 5039

Na het ontbijt zitten de vale gieren gedurende uren stil om zich heen te kijken. 

lg gierenDSC 5066.jpgcrop.jpgcrop

lg gierenDSC 0178  

Een groep vale gieren staan klaar om zich tegoed te doen aan het karkas. 

lg gierenDSC 0267

lg gierencropDSC 0214

lg valegierDSC 4558

Ik ben de baas. 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen