• image
  • image
  • image

landbouw als kunst

In mei is het druk op de Meetjeslandse akkers.

Het gras wordt gemaaid en ligt in rijen te wachten op de lentezon.

Ook de laagstamboomgaarden voor de productie van fruit zijn in perfecte rijen aangeplant.

 

lg luchtfotoagrarischlandschap DSC9026

 

lg luchtfotogemaaidgras DSC9048

 

lg luchtfotoboomgaard DSC9004

 

 

Zeepeduinen

De Zeepeduinen is een oud duingebied dat gelegen is op de kop van Schouwen-Duivelland, enkele kilometers van de zee.  Dit duingebied is gevrijwaard gebleven van landbouw. Het wordt beheerd door Natuurmonumenten die een 100-tal shetland-pony's hebben ingezet om het gebied open te houden

 

Een mooi zicht was een oude duinpanne met zwarte els en een tapijt van gele lis.

 

lg zeepeduinengelelisDSC 3202

 

De oude duinheuvels tooien nu rood vanwege de bloei van schapezuring.

 

lg zeepeduinenbleoischapezuringDSC 2770

 

Verspreid zijn er bosjes te vinden met prachtige zomereiken.

 

lg zeepeduinenzomereikDSC 3280

 

 

Ontslag bij Vilda

Aangezien ik mijn ontslag gegeven heb bij Vilda zal je geen foto's ,van mijn hand, meer terugvinden op de vilda-site.

We hadden niet meer dezelfde visie. Het was een moeilijke maar een juiste beslissing.

Het is de bedoeling dat ik nu zelf een website ontwikkel waarbij het eerste luik "de blog" bijna klaar is.

 

Met vriendelijke groet

Ludo Goossens

Nieuwe natuur

De Braakman, in Zeeuws-Vlaanderen, is voor mij steeds als het ware een exotisch natuurgebied geweest. Ik herinner me mijn eerste bezoeken aan de Braakman, in de jaren zeventig met de wielewaaljongeren. In de winter waren de velduilen bijna altijd aanwezig op de noordelijke dijk naast de Braakmankreek.

De Braakman was aanvankelijk een zijarm van de Westerschelde, ontstaan in de veertiende en vijftiende eeuw tijdens de Elisabethsvloed. In 1952 werd de Braakman afgesloten en er werd 500 ha bos aangeplant.

Het natuurgebied maakt nu deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en in 2011 was de inrichting klaar. Braakman-noord is nu 320 ha groot. Het is een gebied waar je kan fietsen, wandelen en struinen door de natuur.

De westgeul is steeds mijn favoriete plek geweest, er zijn hier immers vele gradiënten aanwezig, als zout-zoet, droog-nat en dit met een kalkrijke bodem.¨Planten die typisch zijn voor duinvalleien kan je hier terugvinden als parnassia en vele verschillende soorten orchideeën.

 

Deze foto is genomen aan de westgeul. Na een koude nacht was het s'morgensvroeg bij zonsopkomst een prachtig moment bij de Westgeul.

 

Llg braakmannevelcanadesegans DSC8913

 

 

Padjes

Het was dit jaar ongeveer rond 20 maart dat bruine kikkers en gewone padden in poelen druk bezig waren met het nageslacht.

Dit jaar verliep de trek naar de voortplantingspoel zeer gespreid, omdat er niet veel avonden geweest waren met ideale trekomstandigheden. Ideale omstandigheden voor de trek van de amfibieën is warm en vochtig weer.

Deze foto is genomen in een poel in het Drongengoedbos. Met een gesloten bak die drijft in het water, waarin mijn camera, kan ik juist onder de waterlijn fotograferen. Via een hoekzoeker kan ik van bovenaf in mijn camera kijken, en zien wat er gebeurd onder water. De eisnoeren zijn typisch voor de gewone pad.

 

lg gewonepadonderwater DSC8601