• image
  • image
  • image

Nieuwsgierig

Het was een weide ergens in Frankrijk ( La Brenne ) waar wel honderden konijnen aanwezig waren. Door de grote kolonie Konijnen waren er zeer grote putten in de weide ontstaan door het graafwerk van de diertjes. Ik had de indruk dat de landbouwer zelfs fier was op zijn kolonie Konijnen omdat hij zelf voorstelde om eventueel de Konijnen eens te fotograferen.

De foto is genomen vanuit een hut met een zeer laag standpunt, daardoor het effect van de onscherpe voor - en achtergrond.

 

lg konijnDSC 8762

 

 

Spetterend

 

Tijdens deze droge lente, maken vogels dankbaar gebruik van ondiepe plassen om te drinken en zich te wassen.

Ik heb de indruk dat Spreeuwen de meest propere vogels zijn, met veel enthousiasme bukken ze zich in het water om daarna met hun vleugels te fladderen zodat het opspattend water de vogels helemaal nat maken.

De Reiger kwam af en toe langs om voedsel te zoeken. Met zijn lange poten kon hij alle hoekjes van de plas bereiken. Het is nog een jonge vogel, want de donkere band op de kop is nog niet helemaal zwart.

Een Meerkoet kwam pas tevoorschijn als de zon bijna verdwenen was. Deze donkere vogel met witte snavel is nu aan het jagen op insecten aan het wateroppervlak.

De Witte kwikstaart heeft een gans andere manier van jagen op insecten, hij rent ze gewoon achterna langs de waterlijn. 

Een weidevogel als de Grutto heeft het nu extra moeilijk tijdens deze droogte. Met zijn lange snavel boort de vogel in de bodem naar allerlei wormen, door de droogte is de bodem nu uitgedroogd en hard geworden. Maar veel belangrijker is dat de Grutto's en de andere weidevogels dikwijls ook het slachtoffer zijn van de landbouw. Vele vogels vallen ten prooi aan de maaimachines. De vogels die op akkers broeden hebben meer kansen. Om de landbouwers te helpen om slagvelden te vermijden kunnen er toch een aantal maatregelen genomen worden. In Duitsland maakt men bijvoorbeeld gebruik van geluids afschrikking, door middel van kettingen die aan de maaimachines hangen. Ook zijn er landbouwers die op eigen initiatief jagers van de plaatselijke WBE (Wild Beheers Eenheid) contacteren om juist voor het maaien het grasveld te doorkruisen om alle dieren te verjagen. Ook centraal op het veld beginnen maaien kan een maatregel zijn. Ik hoop dat hierover eens nagedacht wordt door de plaatselijke verantwoordelijken om onze landbouwers te informeren over het belang van de maatregelen.

De volgende vogels heb ik kunnen waarnemen bij de plas, Zomertaling, Wilde eend, Gele kwikstaart, Witte Kwikstaart, Watersnip, Bosruiter, Groenpootruiter, Witgatje, Oeverloper, Spreeuw, Blauwe reiger, Grutto, Kievit, Scholekster.

 

lg spreeuwopvliegend DSC4665

 

 

lg blreigerpano DSC5449

 

 

lg gruttopano2 DSC5892

 

lg meerkoet DSC4718

Draakjes

 

Deze lente waren de amfibieën massaal aanwezig tijdens de voortplantingsperiode. Een strenge winter zorgt ervoor dat Kikkers, Padden en Salamanders niet ontwaken tijdens hun winterslaap en zo geen onnodige energie verliezen. Direct na de winterslaap spoeden de diertjes zich naar de voortplantingsgebieden (meestal poelen) om te paren en eitjes te produceren, en dit vergt zeer veel energie.

Ook de overzetacties zullen een positieve invloed hebben op de populaties, die langzaam toenemen. Vorig jaar zijn er in het Drongengoedbos 1500 amfibieën overgezet en dit jaar waren dit 3000 diertjes.

Na de Padden en de Bruine kikkers is het de beurt aan de Salamanders. De Kleine watersalamander is de meest algemene soort in Vlaanderen, in Wallonië is hij een schaarse verschijning. Ondanks zijn naam is hij niet de kleinste, de Vinpootsalamander is nog kleiner.

Het waren ongeveer mijn eerste onderwaterfoto's. Het was uren wachten tot er enkele exemplaren voor de lens kwamen. Het is een nieuwe wereld die nu voor mij zichtbaar wordt, het is een verademing.

De klomp eieren (kikkerdril) is van de Bruine kikker, het snoer met eitjes is van de Gewone pad. De snoeren zitten steeds rond waterplanten gewikkeld, hier zitten de eitjes tussen Fonteinkruid.

 

lg ondwakikkerdrileitjespad DSC3578

 

lg kleinesalamsluis DSC3779

 

 

 

 

Kiekendief

Sedert begin januari komt elke dag een wijfje van een Blauwe kiekendief op bezoek in mijn tuin. Dit is niet toevallig aangezien er elke dag een lekker stukje vlees klaar ligt.

De Blauwe kiekendief is een typische wintergast in de Meetjeslandse polders. In de loop van maart vertrekken ze terug naar hun broedgebieden in Nederland, Duitsland en Scandinavië waar ze broeden in vochtige duinvalleien. Verwant aan de Blauwe Kiekendief is de Bruine kiekendief die wel een broedvogel is in de Meetjeslandse polders en in klein aantal overwintert.

Tot de jaren zeventig was de Blauwe kiekendief een zeldzame verschijning. Tijdens de winter van 1978-1979 zijn er vele Kiekendieven afgezakt naar de kustpolders om er te overwinteren. Sedertdien is de Blauwe kiekendief een regelmatige wintergast geworden.

De Kiekendieven hebben gemeenschappelijke slaapplaatsen waar op regelmatige basis, tellingen gebeuren door mensen van de Vogelwerkgroep Noordoost- Vlaanderen. Voor de Meetjeslandse kreken is de Oostpolderkreek de belangrijkste slaapplaats. In de winter van 1999 sliepen er zelfs 16 exemplaren in de maand december. Twee weken geleden telde men nog 9 exemplaren. Begin januari was er een influx van Blauwe Kiekendieven vanwege de sneeuw en de vorst.

Het was de tweede week van januari dat ik voor het eerst dit wijfje in mijn tuin zag. Aanvankelijk heb ik een aantal foto's gemaakt van de vogel in rust  om daarna vliegbeelden te maken. Geduld en concentratie zijn de belangrijkste eigenschappen voor succes. Als bijvoorbeeld na 4 uur wachten de vogel komt aangevlogen en je hebt het niet opgemerkt dan was het wachten eigenlijk voor niks geweest. Ook de windrichting is belangrijk want de vogels komen steeds tegen de wind in aangevlogen.

Het gaat niet goed met de Blauwe Kiekendief. Op de waddeneilanden is de broedpopulatie gehalveerd van 120 paren naar 60 paren in tien jaar tijd. Onderzoek moet uitmaken welke de oorzaak is. De blauwe kiekendief staat met stip op de rode lijst.

 

lg blauwekiekvluchttuinDSC 9451

 

lg bauwekiekvluchtavondlichttuin

 

 

Oerdieren

Helemaal in het oosten van Polen op de grens met Wit-Rusland zijn we op zoek gegaan in het Oerbos naar de Europese bizon en andere grote zoogdieren.  De winter is de beste periode om de dieren te observeren in het bos, vanwege een grote doorkijk en her en der zijn er voederplaatsen waar de kans groot is om de dieren aan te treffen. Hoe kouder hoe gemakkelijker de dieren naar de voederplaatsen komen. We hadden geluk, het kwik is op een gegeven moment naar min 18°C gezakt.

Vanaf de eerste dag hebben we een hut gebouwd aan de rand van het bos, met takken, sneeuw en enkele zeilen die we kregen van de mensen waar we verbleven. Vanuit de hut hadden we zicht op een open plek in  het bos waar we regelmatig hooi deponeerden. Ook in de omgeving van de hut hebben we gevoederd met vlees, pindanoten en graan om ook vogels te kunnen fotograferen. 

De eerste dag hebben we twee Bizons kunnen fotograferen, zeer indrukwekkend zijn ze. In de winter kan je de Bizons gewoon benaderen, want de drang naar voedsel is nu groter dan de schrik voor mensen. Het is wel aangewezen om een afstand van 30 meter te respecteren. De Bizons zien er zeer loom uit maar ze durven ten aanval trekken en ze zijn zeer vlug. De Europese bizon of Wisent is het symbool van het Oerbos. Het scheelde geen haar of de Bizon was uitgestorven. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden vele Bizons geschoten als voedselbron, in 1921 was de Wisent in het wild uitgestorven. Met een aantal dieren vanuit dierentuinen is men een fokprogramma gestart en sedert 1951 lopen er terug Bizons in het wild. Nu bestaat de populatie ongeveer uit 500 dieren in het Oerbos van Bialowieza. Inmiddels zijn er ook reeds Wisenten uitgezet in een aantal andere Natuurparken te Polen.

Driemaal hebben we Herten op bezoek gehad op onze voederplaats. Zeer behoedzaam kwamen ze naar het hooi. Vanaf het moment dat ze goed aan het eten waren werden ze niet meer opgeschrikt door de klik van het toestel. Meestal kwamen ze rond 15u en op dat moment was het reeds schemering. Met hoge iso-waarden, spiegelvoorontspannning en een draadontspanner was het mogelijk om toch een aantal scherpe opnames te maken.

 

lg bialowedelhertsneeuwDSC 8022

 

lg bialowbizonsneeuwDSC 6724