• image
  • image
  • image

De Vallei van de Oude Kale

Onlangs heeft Minister Zuhal Demir haar goedkeuring gegeven aan het plan om de Vinderhoutse bossen uit te breiden en krijgt de Vallei van de Oude Kale een betere bescherming als erfgoedlandschap. Ook in functie van de verdrogng is het belangrijk om valleigebieden te beschermen. In totaal behelst dit plan een natuurgebied van meer dan 1000 ha. 

De Vinderhoutse bossen en de vallei van de Oude Kale is 1 van de 4 groenpolen rond Gent. De andere groenpolen zijn, De Gentbrugse meersen en De Damvallei ( Gentbrugge, Destelbergen, Laarne), Het Parkbos ( Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem) en Het Wonderwoud            ( Oostakker, Lochristi). 

In de vallei van de Oude Kale kan men verschillende prachtige wandelingen maken die duidelijk gemarkeerd zijn. Onlangs deed ik de blauwe wandeling in de vroege ochtend. Aanvankelijk was de vallei verdwenen onder een wit deken van mist. De stilte werd bij wijze van spreken geaccentueerd door de zang van de gekraagde roodstaart en natte graslanden vielen op door vele bloeiende pinksterbloemen. 

Geniet van deze parel in het Meetjesland. 

 

lg kaleDJI 0638

lg dekaleDJI 0667

lg kaleDSC 5143

lg kaleDSC 5148

lg pinksterbloemDSC 3515

De Polderkiekendief

Elk jaar komen de bruine kiekendieven eind maart terug naar de Meetjeslandse polders vanuit hun wintergebieden. Velen vliegen naar West-Afrika, onder andere Senegal, om er te overwinteren. De Polderkiekendief heeft het niet zo voor verre reizen blijkbaar want die is gans het jaar door te vinden ergens in de polders van het Meetjesland of Zeeuws-Vlaanderen. 

Deze vogel is geringd en van kleurmerken voorzien op 6 juni in 2015 in Zaamslag in Zeeuws-Vlaanderen. In de lente van 2017 heeft hij voor het eerst jongen grootgebracht in Sint-Margriete. Ook in 2018 heeft hij gebroed in Sint-Margriete. 

De polderkiekendief heeft niet het klassiek verenkleed van een mannetje bruine kiekendief, maar het is wel degelijk een mannetje. 

Hopelijk zal hij met succes jongen grootbrengen in het Meetjeslands Krekengebied. 

Het Instituut voor Natuur - en Bosonderzoek ( INBO)voert al jaren onderzoek naar de bruine kiekendief, vandaar de kleurmerken met een unieke code. 

 

Dit mannetje heeft blijkbaar geen problemen met zijn kleurmerken want hij toonde ze maar al te graag. 

lg bruinekiekDSC 0126.jpglr

De Amazone van het Meetjesland.

Onlangs kwam de vallei van de Oude Kale in het nieuws omdat het gebied in het kader van de Blue deal een betere bescherming zal krijgen. De Blue deal is een plan van de Vlaamse Regering om de strijd tegen de droogte structureel aan te pakken. 

De Oude Kale en de Poekebeek vormen op sommige plaatsen nog een kronkelende parel in het zuiden van het Meetjesland en met enige zin voor overdrijving heb ik de titel "De Amazone van het Meetjesland" bedacht. 

In de Middeleeuwen vormden de Poekebeek, De Kale en de Zuidlede een zijrivier van de Durme. In dit artikel zal ik mij beperken tot de Poekebeek en de Oude Kale. 

De Poekebeek en de Oude Kale vormden één rivier tot het Schipdonkkanaal ( Afleidingskanaal van de Leie 1846-1860) ze heeft in 2 verdeeld. Gelukkig zijn er delen van de oorspronkelijke rivier tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. Tussen Merendree en Vinderhoute treft men de Oude Kale nog in zijn oorspronkelijke bedding, alsook de Poekebeek ten noorden van het Kasteel van Poeke. 

Een natuurlijk riviersysteem heeft een zomer - en een winterbedding. Bij hevige regenval in de winter treedt de rivier buiten haar oevers en in normale omstandigheden krijgt het water de tijd om te infiltreren om zo de grondwaterlagen terug te voeden. Het zijn vooral de meersen die de natuurrijkdom of de biodiversiteit van de riviervallei bepalen. 

Na hevige regenval treedt de Poekebeek nog buiten haar oevers, maar meestal wordt het water terug snel afgevoerd naar het Schipdonkkanaal. 

In functie van de Blue deal en van de biodiversiteit zou het een grote meerwaarde zijn mocht men terug de winterbedding in ere herstellen en het water gedurende een langere periode vasthouden in de winter van de Poekebeek en de Oude Kale. In de Amazone van het Meetjesland wil ik terug baltsende watersnippen en kwartelkoningen, klepperende ooievaars, dobberende zomertalingen, geel - en purpergekleurde velden van dotterbloemen en koekoeksbloemen, spelende otters enz....  

lg poekebeekDSC 0173

De meersen onder water na hevige regenval. 

lg poekebeekDSC 0465

Overstroomde meersen van de Poekebeek.

lg poekebeekDSC 0429

Na hevige regenval treedt de Poekebeek gedurende enkele dagen buiten haar oevers. 

lg oudekaleDJI 0151

De Oude Kale tussen Merendree en Vinderhoute.

lg kalevalleiDSC 5061

De Oude Kale op een winterse ochtend in maart. 

 

Lang leve de winter.

Plots werd het winter, eindelijk. Na een zeer natte en zachte januarimaand kwam opeens the beast of the east. De koudegolf begon met sneeuw gevolgd door enkele ijsdagen. 

Ik dacht dat het 9 jaar geleden was dat men nog eens kon schaatsen op de meeste kreken in het Meetjesland. Door de gure oostenwind waren de meeste kreken pas op woensdagnacht voor het eerst dichtgevroren terwijl het al 4 nachten stevig aan het vriezen was. 

Als natuurfotograaf was het een intense week, goed ingepakt heb ik uren gesleten in schuilhutten afgewisseld met landschapsfotografie. 

Toen het duidelijk werd dat er een koudegolf op komst was ben ik intensiever gaan voederen in mijn tuin. Naast de klassieke vogels zoals holenduiven, houtduiven, kool - en pimpelmezen, vinken, ringmussen, roodborst, merels, putters, grote bonte specht en buizerd zater er ook opvallend veel rietgorzen. 

Verder was ik vooral actief nabij de kreken. Door de koude en waarschijnlijk door de sneeuw in Nederland konden we genieten van grote goepen smienten, Nederland is het overwinteringsgebied bij uitstek voor deze eend. De smient of fluiteend broedt in Scandinaviê en Siberië. Meestal zijn er ongeveer een 200 smienten elke winter aanwezig in de omgeving van Sint-Laureins. Deze week zijn er wel 1500 smienten geteld. Ze overnachten op enkele wakken in de kreken om overdag te foerageren op grasland. Regelmatig vlogen ze in groepen terug naar het water om te drinken. Vanop de eerste rij was ik getuige van dit waar spektakel. 

Niet alleen smienten maar ook ganzen zijn algemeen in de Meetjeslandse polders. Naast de grauwe - en kolganzen treffen we ook nijlganzen. Deze exoot kon ik deze week op een besneeuwd grasland fotograferen. 

De historische graslanden hebben een belangrijke natuurwaarde en zijn bij uitstek het terrein van de weidevogels. Na de zeer natte periode stonden die graslanden nog gedeeltelijk onder water. Als gevolg hiervan kunnen er mooie structuren onstaan die zeer dankbaar zijn in functie van landschapsfotografie. 

Lang leve de winter. lg tuinrietgorsDSC 0730

Rietgors in mijn tuin.

lg oostpolderkreekschaatsenSchaatsplezier op de Oostpolderkreek.

Naamloos panorama-1Een wak met smienten in het ochtendgloren.

lg smientenDSC 2235.jpglr

Opvliegende smienten om te gaan drinken op de kreek. 

lg smientenopvliegendDSC 3492OSmienten verlaten het wak om terug voedsel te zoeken. 

lg nijlganzenDSC 1705.jpglrNijlganzen in de sneeuw.

lg historischgraslandDSC 3137

Historisch grasland in Sint-Margriete.