• image
  • image
  • image

Vogels bij poel

Nabij mijn vakantiehuis (op 80 meter) te Bulgarije heb ik nu ook een poel met ingegraven hut geïnstalleerd. Vorig najaar ben ik de werken begonnen en in april was de poel met de hut klaar. De poel moet nog wel verder afgewerkt worden. De fotohut zal te huur aangeboden worden per week en sowieso zal de hut ter beschikking zijn tijdens de fotoworkshops die ik ginds zal organiseren. 

Ondanks dat de poel nog niet afgewerkt is ben ik toch wel tevreden met wat er tot nu toe gezien is in de omgevin van de plas. Begin mei konden een groep natuurliefhebbers een zandadder voor hun neus zien overzwemmen. Om bij de reptielen te blijven, sedert begin juni is mijn eerste ringslang op bezoek geweest en deze zal waarschijnlijk wel blijven. Ook zijn de eerste boomkikkers aanwezig en dit is ook duidelijk te horen vanop het terras van het vakantiehuis. Omstreeks 20 april is de poel gevuld met water en reeds vele kikkervisjes zijn te zien in de poel. 

In mei kwamen dagelijks boerenzwaluwen modder nemen voor hun nestbouw, ook zanglijster en merels hadden de modder bij de poel gevonden om hun nest af te werken. Op een gegeven moment kwam ook dagelijks een balkan gele kwikstaart een bad nemen. Nabij de poel zijn er 3 territoria van zomertortels en ze komen natuurlijk ook regelmatig drinken en baden of een zonnebad nemen. Bijzonder is ook de ortolaan, je kan het mannetje vanuit de hut horen zingen in de verte. Af en toe komt hij ook met zijn vrouwtje een bad nemen. 

Graag wil ik even de volgelsoorten vermelden die gezien zijn bij de plas; merel, zanglijster, koolmees, roodborst, boerenzwaluw, huismus, grauwe gors, nachtegaal, zomertortel, braamsluiper, balkan gele kwikstaart, appelvink, grauwe klauwier en sperwergrasmus. De wielewaal is steeds aanwezig in de buurt, en is al eens komen kijken op enkele takken boven de poel maar is nog niet naar beneden gekomen. 

Ik kijk er naar uit wanneer de poel verder zal afgewerkt zijn en welke vogels en dieren zullen te zien zijn tijdens de hete zomerdagen. 

Het water kan ik gemakkelijk op peil houden doordat er een een leiding ligt vanuit mijn tuin naar de poel.

Wordt vervolgd.

lg plasDSC 6570lr

Het zicht vanuit de hut.

lg zwaluwDSC 6801lr

Boerenzwaluw 

lg zwaluwDSC 6593lr

Boerenzwaluw met nestmateriaal.

lg balkangelekwikDSC 6997lr

Balkan gele kwikstaart

lg huismusDSC 8095

Huismus mannetje

lg zomertortelDSC 8256lr

Zomertortel

lg ringslangDSC 8208lr

Ringslang

Zwarte ooievaars

De Zwarte ooievaar is het symbool van het natuurreservaat Rusenski Lom in het noordoosten van Bulgarije. Tot nu toe had ik nog niet zoveel kansen gezien om de ooievaars te fotograferen. Tijdens mijn vele reizen naar het gebied ter voorbereiding van de reizen dat ik in de omgeving zal begeleiden heb ik ze steeds wel gezien maar tussen observeren en fotograferen is er nog een groot verschil.

In de omgeving van het natuurpark zijn er enkele visvijvers die nu nagenoeg allemaal leeg stonden. Hier en daar was er nog wel een vijver met een beetje water waar natuulijk het voedsel, als kikkers en visjes, geconcentreerd aanwezig was.

Twee weken terug in het ochtendgloren bezocht ik het vijvergebied en ik zag zwarte ooievaars druk vissend in één van die plassen. Zonder ze op te stoten heb ik het gebied verlaten en s'avonds teruggekeerd om 2 schuilhutjes te plaatsen in het riet. De zwarte ooievaars waren nu niet aanwezig en ik kon nu alles rustig voorbereiden. De volgende ochtend in alle vroegte kroop ik in de hut. Er ging een mooie sfeer, windstil met nevel. Na ongeveer 40 minuten zag ik de eerste zwarte ooievaars aan de overzijde van de leegstaande vijver. Het aantal ooievaars groeide gestaag tot ik er 10 kon tellen. Ze kwamen ook steeds dichter naar een andere ondiepe plas. Eentje was nogal ijverig en joeg steeds de andere ooievaars weg als ze te dicht kwamen. Een typische jachttechniek van die zwarte ooievaars is dat ze regelmatig al klapwiekend in het ondiepe water lopen om de visjes op te stoten.

Het was een ochtend om niet te vergeten.

lg zwarteooievaarsDSC 5558

 De eerste zwarte ooievaars aan de overzijde van de vijver.

lg zwarteooievaarDSC 5619

 

 lg zwarteooievaarDSC 5677

 Bekvechtende zwarte ooievaars.

lg zwarteooievaarDSC 5625

Zwarte ooievaar jaagt de visjes op door al klapwiekend in het ondiepe water te lopen. 

 

Eenbes

De éénbes is een zeldzame verschijning in het Meetjesland. De plant vindt men in natte bossen en bloeit vanaf eind april. Soms zijn ze zo talrijk dat ze een tapijt vormen, dit is het geval in het Provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke.

Ook in de Vinderhoutse bossen treft men deze zeldzame plant aan. Onlangs heeft Natuurpunt Gent 35 ha gekocht in de Vinderhoutse bossen. De stad Gent maakt werk van verschillende groenpolen en het bosgebied in de omgeving van Vinderhoute, Drongen en Mariakerke is één van de 4 groenpolen. De bossen liggen in een kom en zijn zeer nat alsook de bijzondere bodemopbouw maken deze bossen uniek.

Op dit moment is het Natuurpunt bos nog niet toegankelijk voor publiek maar dat is wel de bedoeling. Eerst moeten nog werken gebeuren onder andere in functie van de veiligheid.

 

lg eenbesblogDSC 5010

 lg eenbesblogDSC 4939

 

Bulgaarse lente

De lente in april was overweldigend. Zelden heb ik zoveel bloei gezien in de natuur als in Bulgarije en dat had zijn gevolgen. Rond de bloeiende bomen kon men steeds het gezoem horen van vele insecten. Ondanks dat het eind maart nog volop winter was in Bulgarije, dit was trouwens nog duidelijk te zien aan de vele dode vogels als merels, kramsvogels, zanglijsters ....., voelden de temperaturen nu zomers aan. Gedurende de eerste twee weken van april was de zon volop van de partij en de temperaturen schommelde tussen de 20 en 30 graden. 

De eerste week van april was ik getuige van de terugkomst van de nachtegalen, de zang was nu nog niet zo overtuigend als in mei maar was duidelijk te horen. Half april kwamen de eerste zomertortels, arendbuizerds en de alpengierzwalumen alsook de boeren - en huiszwaluwen. Het gros van de zomervogels komt nog tussen eind april en half mei. 

Het viel me op dat de boomkikkers al zeer actief aan het kwaken waren in de vallei. Het heftig geroep van de boomkikkers werd afgewisseld met de zachte roep van de groene pad en de roodbuikvuurpad. 

Ook de muur - en smaragdhagedissen konden nu genieten van de eerste warmte.

In het natuurpark viel de bloei van de blauwe druifjes op. De plant is bij ons een bekende tuinplant maar in Bulgarije groeit de plant nog in zijn natuurlijke omgeving. De kalrijke graslanden zijn de ideale groeiplaatsen voor de blauwe druifjes. Deze graslanden zijn ook zeer in trek als graasplaatsen door de  verschillende kuddes schapen, geiten en koeien. 

lg ruslombloeiblogDSC 3660

Het natuurpark Rusenski Lom

lg lentebloemblogDSC 4157

Blauwe druifjes

lg geitenlichtblogDSC 4518

Herder met zijn kudde geiten in het natuurpark.

lg riviertjeblogDSC 4311

Rivier in het natuurpark.

De kreken ontwaken

Het was een fantastisch mooie ochtend in het krekengebied van Sint-Laureins. 

Na de vele regen van de laatste dagen lagen de polders er verzopen bij. Deze nacht is het flink afgekoeld en het was windstil, de ideale omstandigheden voor een sfeervolle ochtend. Als natuurfotograaf is het dan spijtig dat je maar op één plaats tegelijk kan zijn. 

Behalve een eenzame visser lagen de kreken er nog verlaten bij. De eerste rietgors was aan het zingen nabij de Roeselarekreek. In de omgeving van de gruttoweide waren de grutto's flink aan het baltsen. Het gebeurd zelden dat er half maart nog zo veel water op de weide staat. Deze omstandigheden herinneren mij aan mijn kindertijd toen het water nog niet zo drastich werd afgevoerd. Hopelijk is het een begin van een succesvol broedseizoen voor vele weidevogels want ze hebben het zeer moeilijk de laatste jaren. Op de steiger van de Oostpolderkreek was het nu geen trouwkoppeltje maar een blauwe reiger die aan het poseren was. Op de boerekreek zwommen enkele fiere knobbelzwanen en aan de Molenkreek was er een bruine kiekendief aan het jagen. 

lg blokkreekpanoramalr

Blokkreek

lg roeselarekreekDSC 2382lr

Roeselarekreek

lg gruttoweideDSC 2370lr

Gruttoweide

lg reigeropsteigerDSC 2487lr

Blauwe reiger op de steiger van de Oostpolderkreek

lg krekenDSC 2408best

Knobbelzwanen op de Boerekreek.