• image
  • image
  • image

Gieren en jakhalzen in het Balkangebergte.

In juli was ik in het Balkangebergte in de omgeving van Kotel waar ik een bergflank huur van de NGO, Fund for Wild Flora and Fauna. Het is een prachtig gebied waar ik telkens met veel goesting kom. Sedert een jaar heb ik een samenwerking met de NGO die voornamelijk bezig is met de herintroductie van gieren in Bulgarije. Zo zal men de komende jaren focussen op de herintroductie van de lammergier. In de omgeving van Kotel broeden ongeveer 25 paar vale gieren en enkele paren monniksgieren. In totaal zijn er meestal een 80 vale gieren en 18 monniksgieren  in de omgeving aanwezig.

In afwachting van de container die in de toekomst zal geplaatst worden op de voederplaats maak ik gebruik van een schuilhut van Buteo Photogear die ik camoufleer. Op vraag wordt met de 4x4 pickup slachtafval aangevoerd waarbij ik het tijdstip van voederen bepaal. Tot nu vind ik het interessant om te voederen in de late namiddag. Op die manier heb ik 2 foto momenten, tijdens de avond en in de vroege ochtend. Dit om 2 redenen, natuurlijk heb je dan het mooiste licht en dan zijn ook de zoogdieren als jakhals en vos en hoop ook ooit op wolf actief. 

In de loop van de dag ben ik eerst enkele uren bezig met het plaatsen van de schuilhut waarbij het camoufleren van de hut de meeste tijd inneemt. Het slachtafval wordt gedeponeerd op een afgesproken plaats en daarna duik ik direct de hut in en is het spannend afwachten. Steeds komen eerst de 5 honden van de NGO boerderij hun buikje vol eten. Omstreeks 20u komen de eerste jakhalzen. De eerste jakhalzen zijn voorzichtig en blijven aanvankelijk op veilige afstand tot de honden genoeg hebben en zich terugtrekken in de vallei bij de boerderij. Maar de laatste keer was er toch een jakhals die het op zijn heupen kreeg en ging de honden agressief te lijf. Grommend en met opgetrokken lippen liep hij naar de honden die braafjes de aftocht bliezen. De jakhalzen en raven kregen op die manier vrij spel. In de loop van de avond telde ik op een gegeven moment wel 8 jakhalzen. Het agressieve mannetje, het alfa mannetje, joeg ook regelmatig soortgenoten weg. Het was duidelijk dat hij daar was met zijn kroost want naar bepaalde jakhalzen die een stuk kleiner waren was hij helemaal niet agressief. De vale gieren cirkelden intussen al een tijdje in de omgeving en de eerste begonnen te landen op veilige afstand van het voedsel. De één na de andere gier kwam de groep vervoegen tot er zo een 30 - tal vale gieren zich verzameld hadden. Na geduldig observeren of de omgeving wel veilig is komt de eerste vale gier met gespreide vleugels dichter en dichter waarbij ook de overige gieren volgden. Op een gegeven moment storten ze zich op het voedsel en nu werd er naar hartelust gebekvecht. De jakhalzen trokken zich terug maar bleven in de omgeving en probeerden tussen het gierengewoel nog enkele stukjes vlees buit te maken. Dit was mogelijk omdat het agressieve mannetje regelmatig de gieren tegemoet rende zodat  de gieren even plaats maakten. In de loop van de avond trokken de gieren zich terug en namen de jakhalzen het commando terug over. 

Na een korte nacht ging ik terug de hut in een uur voor zonsopgang. Eerst waren de jakhalzen die zich terug tegoed deden aan het slachtafval, algauw volgde de meute raven. Dit was dan het sein voor de gieren om in actie te schieten. De wind zat in mijn rug, wat ideaal was om landende gieren te fotograferen, grote vogels landen immers steeds tegen de wind in. De omstandigheden waren ideaal, de zon zat juist boven de horizon en de gieren werden nu ook belicht op de onderzijde. Hetzelfde scenario als de avond voordien herhaalde zich. Eens de gieren het voedsel naderen weken de jakhalzen. Tussen de vele vale gieren waren nu ook 2 prachtige monniksgieren te bewonderen. Op een gegeven moment kwam ook nog een vos een kijkje nemen, die was zeer voorzichtig en wachtte geduldig zijn beurt af.

Kortom het was een spectakel van jewelste waarbij je geen seconde je focus mocht verliezen als natuurfotograaf. Interessant is de interactie tussen de verschillende dieren als de honden, jakhalzen, raven, gieren. 

Wil je ook kansen maken om dit mee te maken vanop de eerste rij? Jaarlijks zal ik een reis organiseren in de herfst naar het Balkangebergte waarbij we naast de gieren en jakhalzen ook oog zullen hebben voor landschapsfotografie want op dat moment zijn de kleuren op zijn mooist.  Ook zal deze reis in de lente plaatsvinden waarbij we ook nog andere dieren en vogels kunnen fotograferen. Nabij de NGO boerderij in de vallei leeft een kolonie siesels, ook nestelt er meestal een hop en aan een waterplas in de buurt is er regelmatig een zwarte ooievaar te zien. Deze reizen worden georganiseerd in samenwerking met Starlingreizen. 

De eerstvolgende reis is gepland van 23 tot 30 oktober en er zijn nog 2 plaatsen vrij. Deze foto's kwamen tot stand met medewerking van Buteo photogear www.buteophotogear.nl 

Voor meer info, mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

lg balkankotel DSC 1082 kopiëren

Dit is een foto genomen vanop de voederplaats richting de vallei. In de vallei zie je de NGO boerderij. 

lg 2schuilhutDSC 2870 kopiëren 2lr kopiëren

Een Buteo photogear schuilhut, rechts de hut helemaal gecamoufleerd en klaar voor het fotograferen van de gieren, jakhalzen en raven. 

lg jakhalslrbestDSC 3600 kopiëren

De eerste jakhals komt een kijkje nemen.

lg jakhalsraafDSC 4748 kopiëren

Jakhals tussen de raven

lgvalegierDSC 1558 kopiërenlr

De eerste vale gieren komen aangevlogen

lg monniksgierDSC 5714 kopiëren

Ook leven er enkele koppels monniksgieren

lg jakhalsDSC 3103 kopiërenlr

Het jakhals alfa mannetje in dreighouding

lg valegierraafDSC 5174 kopiëren

Een vale gier met een aanvliegende raaf in het eerste licht

lg monniksgierDSC 5683 kopiëren

De monniksgier broedt na een afwezigheid van meer dan 30 jaar terug in het Balkangebergte dankzij de NGO Fund For Wild Flora and Fauna

lg vosDSC 3243 kopiërenlr

De vos kijkt de kat uit de boom

 

Het Erul bergmassief

Begin juli bezocht ik de bergen in de omgeving van het dorpje Erul, helemaal in het westen van Bulgarije nabij de Servische grens. Ik was er op uitnodiging van Rumyana die een lokale NGO heeft opqericht met als doel de natuur in het gebied te beschermen. Op dit moment is Rumyana vooral bezig met het installeren van wildcamera's om te onderzoeken welke dieren, vooral zoogdieren, er in het gebied voorkomen. Op de camera's staan veelal, reeën, herten, dassen, everzwijnen, vossen maar ook wolven en soms een beer of een wilde kat en soms de zeer zeldzame gevlekte bunzing. en ze hoopt ook op de lynx. Hier en daar heeft ze al geruchten opgevangen  dat er ook lynxen zouden in het gebied aanwezig zijn. Aangezien er veel prooidieren van de lynx leven zou dit helemaal niet verwonderlijk zijn. Er is niet alleen onderzoek naar zoogdieren maar ook naar planten en vogels, en in de toekomst wil men ook nog de insecten onderzoeken. Hiervoor doet Rumyana beroep op specialisten. Zo zijn er al verschillende zelzame planten gevonden alsook vogels die op de rode lijst staan als de kwartelkoning. 

Enkele jaren terug waren er reeds concrete plannen om het gebied te ontginnen in functie van goud. Op een gegeven moment kwam Rumyana de plannen op het spoor en heeft ze nog net op tijd actie kunnen ondernemen en heeft ze het natuurgebied kunnen vrijwaren van deze bedreiging. Ze was natuurlijk niet alleen om actie te ondernemen, een ganse beweging is toen ontstaan om de omgeving te beschermen. 

En gelukkig maar want deze omgeving is gewoon prachtig. De flanken van de bergen bestaat uit prachtige oude beuken afgewisseld met bloemrijke graslanden. In de valleien treft men af en toe kleine nederzettingen. Het gebied is uitgestrekt met weinig bewoning, kortom perfect om er bijvoorbeeld een rewilding programma te installeren waarbij mens en natuur er beter van kunnen worden.

 

At the beginning of July I visited the mountains in the region of the village Erul in the west of Bulgaria, near the Serbian border. I was invited by Rumyana, who has set up a local NGO with the aim of protecting the surrounding nature. At the moment, Rumyana is mainly installing wildlife cameras to do research which animals, especially mammals, occur in the area. Until now, it is mainly roe deer, deer, badgers, wild boars, foxes and sometimes a wolf and bear or a wild cat and also sometimes the very rare marbled polecat on camera. Rumyana hopes also to see onde day a lynx on camera, there are rumors that lynxes also occur in the area. There is not only research on mammals, but there is also research on plants and birds and in the future also on insects. Rumyana calls on specialists for this. For example, several rare plants have already been discovered as well as birds that are on the red list as the corn crake.

A few years ago there were concrete plans to develop the area for gold. At a certain point, Rumyana came across those plans and was able to take action just in time and succeeded in freeing the area from this threat. Of course she was not alone, and a whole movement started to protect the environment. And fortunately, because this area deserves proper protection. On the flanks of the mountains you will find beautiful old beech forests interspersed with flowery grasslands. The area is vast and little inhabited, ideal for installing a rewilding program.

 

В началото на юли посетих планините в околностите на село Ерул в западна България, близо до границата със Сърбия. Бях поканен от Румяна, която е създала местна неправителствена организация, чиято цел е да опазва природата. В момента работят заедно със учени по проект, който пручва бозайниците, птиците и растенията в Ерулската планина. Досега фотокапаните, които инсталират са хванали основно сърни, язовци, диви котки, пъстър пор, лисици и понякога вълк и мечка. Румяна се надява също някой ден да види рис на камера, местните хора докладат, че виждат рисове в района. Преди няколко години е имало планове за създаване на златна мина в района. Когато Румяна се натъква на тези планове, успява да предприеме действия точно навреме и да освободи местността от тази заплаха. Разбира се, тя не е била сама - хората от района се обединяват в голямо движение за опазване на околната среда. Чудесно е, че успяват, защото този край заслужава да бъде защитен. По склоновете на планините ще намерите красиви стари букови гори, осеяни с цветни пасища. Районът е обширен и малко населен, идеален за разработване на rewilding програма.

lg RumayaDSC 0618 kopiërenblog

Rumyana in het Erul bergmassief

lg erulmountainslrDSC 0647 kopiërenblog

Zonsondergang in het Erul bergmassief

lg erulmountainspanoblog

Tijdens het ochtendgloren liggen de valleien bedekt onder een deken van nevel

lg erulbospanoblog

Dit bosgebied zou verdwenen zijn door de mijn. De mijn zou een gebied met een diameter van 10 km ingenomen hebben. 

lg erulDSC 1034 kopiëren 2blog

Het dorp Erul bestaat uit verscillende nederzettingen en er wonen ongeveer 20 personen permanent.

lg geelbuikvuurpadDSC 0521 kopiërenblogDe geelbuikvuurpad is er zeer algemeen en was bijna in elk karrespoor met water te zien. 

lg grootgeaderdiwtjeblogDSC 0768 kopiëren

Een groot geaderd wachtend op de zon

lg blauwtjeDSC 0860 kopiërenblog

Een blauwtje

 

 

Siesels in Bulgarije

In april was ik in Bulgarije om enkele werken uit te voeren waaronder een nieuwe fotohut niet ver van het vakantiehuis. Op weg naar de plaats van de nieuwe fotohut zagen we plots een bruine diertje in een klein strookje gras tussen de veldweg en de akker. Ik kon het bijna niet geloven maar het was een siesel. Siesels had ik tot nu toe gezien op de steppes in Hongarije en ook wel in Bulgarije. Steeds in kolonie in begraasd grasland. Dus het beeld dat ik had van de leefomgeving was totaal niet in overeenstemming met deze situatie. 

Samen met een bevriend koppel heb ik ook enkele foto's kunnen nemen van de siesels. De siesel is een grondeekhoorn, eet allerlei zaden en bladeren en heeft holen onder de grond die dienen als nest - en schuilplaats. 

Regelmatig maken ze zich groot en scannen de omgeving om eventuele gevaren vroegtijdig op te sporen. Hierbij staan ze helemaal gestrekt op de achterpoten met de staart als steun. Het was een koppeltje, het mannetje was duidelijk te onderscheiden van het vrouwtje door zijn grote. Veelal zaten ze aan de rand van het strookje gras bladeren te eten. Op een gegeven moment, terwijl het mannetje in een gestrekte houding de omgeving aan het observeren was, kwam er een vlieg op zijn neus zitten. Met zijn rechterpoot nam hij het insect vliegensvlug in zijn klauwen en stak hij het in zijn muil. 

Ze waren vooral actief wanneer het warm was, bij regen en koude komen ze niet tevoorschijn. Vanaf omstreeks 9.30u werden ze actief en om 17.30u verdwenen ze terug onder de grond voor een lange nacht. Ze zijn, als het ware de stokstaartjes van Zuidoost-Europa. De diertjes zijn treffend met een engels woord te omschrijven als "cute".

www.vakantiehuisbulgarije.be

instagram: ludogoossensnatuurfoto's

De foto's werden genomen vanuit een hut van www.buteophotogear.nl 

lg sieselDSCblog 1755 kopiëren 2

Het mannetje is een blad aan het verorberen terwijl hij de omgeving in de gaten houdt. 

lg sieselDSCblog 1852 kopiëren 2

Kijkt verwonderd naar de fotograaf.

lg sieselDSCblog 1885 kopiëren 2

Just the two of us

Vroege vogels in Bulgarije

Voorbije periode in maart was ik in Bulgarije om vooral natuurbeheerswerken uit te voeren. Aangezien er weinig werk te vinden is op het Bulgaarse platteland trekken de jonge mensen naar de steden of naar het Westen. Ongeveer 40 jaar geleden telde het dorp Kostandenets nog 3600 inwoners met een veestapel van 10 000 dieren. Op dat moment waren er genoeg graslanden rond het dorp waar de dieren konden grazen. Met de bewoners zijn ook de dieren verdwenen alsook de graslanden omheen het dorp. Doordat alles dreigt dicht te groeien komt dit de biodiversiteit niet ten goede. Op dit moment kan men in de omgeving van het vakantiehuis nog snorrende nachtzwaluwen horen, of zingende ortolanen en jagende grauwe klauwieren. Allemaal vogels die zeer afhankelijk zijn van de insecten die talrijk voorkomen in bloemrijke graslanden. Mijn werken zijn natuurlijk op zeer kleine schaal maar omheen de vakantiehuizen probeer ik de bloemrijke graslanden te behouden en zelfs uit te breiden. Naast de natuurbeheerswerken heb ik nestkasten opgehangen die bedoeld zijn voor scharrelaar, hop en draaihals en alle andere vogels die er gebruk willen van maken. Ook heb ik met een vriend vorig jaar reeds een bijeneterwand verbeterd die ook dreigde dicht te groeien. Het zal een spannende lente worden. 

Tussen de werken door kon ik genieten van een wilde kat, grauwe gorzen die terug begonnen te zingen, een groep ooievaars op doortrek en last but nog least parende oehoe's. 

Met dank aan Vivara pro voor de nestkasten. www.vivarapro.nl 

www.buteophotogear.nl 

lg ooievaarslrDSC 6303 kopiëren

lg grauwegorsDSClr 6205 kopiëren 2

Hop in Bulgarije

Vanuit de rotshut of de hut voor aaseters in Bulgarije is deze foto van de hop gefotografeerd. Ik leg steeds wat vlees of verkeersslachtoffers op de rots om raven, vossen of jakhalzen en andere te lokken. Die zijn reeds de revue gepasseerd maar dit is nu een vogel die helemaal niet de rots bezocht vanwege het vlees. De rots is echt een baken in het landschap, en ze wordt regelmatig bezocht als rustplaats of zangpost voor vogels. Voor de hop was de rots duidelijk zijn zangpost. Elke ochtend, een uur voor zonsopgang, was de hop reeds zijn lied aan het zingen. Zingen is misschien veel gezegd, zijn lied getuigt alleszins van weinig creativiteit, een uur aan een stuk zong hij steeds hoooeeeeep, hoooeeeep......enz. 

Ik heb reeds tweemaal een slangenarend geobserveerd op de rots, spijtig genoeg zat ik op dat moment niet in de hut. 

De hut is één van de drie vast fotohutten dat ik beheer in Bulgarije. 

www.buteophotogear.com

lg rostlrDSC 6160 kopiëren

Op deze foto is het duidelijk dat de rots opvalt in het landschap. 

lg hoprotshutDSClr 7679 kopiëren 2

Als de hop opgewonden is zet hij zijn kuif recht