• image
  • image
  • image

De ochtendstond heeft goud in de mond.

De voorbije dagen was de ochtend telkens zeer sfeervol. Zonovergoten dagen met koude nachten geven steeds prachtige momenten tijdens het opkomen van de zon.

Het Leopoldkanaal en de Blokkreek te Sint-Margriete.

 

lg leopoldskanaalpano11

 

lg blokkreekpanonevel

Vogelperspectief

lg hollandersgatkreekblokkreekluchtfotoDSC 2916

 

lg veldenabstractluchtfotoDSC 2882

 

Het Krekenlandschap vanuit  de lucht gezien is een spectakel, zeker in de lente. Het is een lappendeken van allerlei kleuren en vormen die steeds in elkaar passen.

Op dit moment heb je een duidelijk zicht hoe belangrijk de kreken, dijken en rietvelden zijn als verbindingswegen doorheen het polderlandschap. Het zijn die lintvormige elementen die de ecologische infrastructuur vormen van het Krekengebied. 

Spijtig genoeg blijven die belangrijke natuurelementen steeds onder druk staan. Deze lente  werd dit nog eens in de verf gezet door het wegbranden van enkele rietvelden. Dit was een voorbeeld hoe onrespectvol of hoe weinig begrip men heeft voor onze natuur. 

Ook het succes van het Toerisme in de polder is te wijten aan het typische landschap van kreken en dijken. Het is ieders verantwoordelijkheid om met zorg om te gaan met de natuurrestjes in het krekenlandschap! 

De tweede foto is een luchtfoto van de Hollandersgatkreek en de Blokkreek te Sint-Margriete

Lentekriebels

Deze winter kwam er zeer regelmatig een Torenvalkwijfje in mijn tuin ( zie vorig blognieuws). Een drietal weken geleden heb ik een nestkast voor Torenvalken achteraan in mijn tuin opgehangen. Tot mijn grote verbazing was er na een week reeds een koppel Torenvalken aanwezig in de omgeving van de nestkast.

Het is een echt liefdesspektakel dat zich nu afspeelt in mijn tuin. Steeds is er een Torenvalk aanwezig in de nestkast, meestal het wijfje. Wanneer het mannetje haar komt bezoeken heeft hij dikwijls een cadeau mee voor haar onder de vorm van een muis. Het wijfje verlaat dan even de nestkast en verorbert ergens in mijn weide de prooi. Hierna blijft het wijfje nog wat zitten ( liefst op een verhoog) tot het mannetje komt paren. Deze paring heb ik afgelopen woensdag kunnen fotograferen.

 

lg torenvalkenparendlr DSC0882

 

 

Met grote overtuiging verdedigen ze nu hun territorium. Wanneer er deze winter een Buizerd in de buurt kwam vloog het Torenvalkwijfje direct weg. Als er nu een Buizerd komt aangevlogen zullen de Torenvalken met veel kabaal de Buizerd achterna vliegen tot hij verdwijnt.

Portugese kust

De kust van de Algarve en de Alentejo te Portugal zijn adembenemend mooi. De erosie veroorzaakt door de krachtige golven hebben soms prachtige rotsformaties geboetseerd.

 

Daarentegen is het binnenland van de Algarve een ecologische ramp. De eucalyptus bomen zijn ingevoerd vanuit Australië. De bomen  verbruiken zeer veel grondwater, weinig insecten worden aangetrokken door de  boom en hij is meestal ook niet geschikt als nestboom, kortom ecologisch heeft die boom in Portugal niet veel te betekenen.

Ook langs de kust in het zuiden treft men vele golfterreinen aan om nog te zwijgen van de vele hotels.

Het grootste probleem is de verdroging, dat door de toeristische infrastructuur en de eucalyptus bomen wordt veroorzaakt.

 

lg porzeekraalrotskustcaposardaoDSC 0939

 

lg lagosrotskustDSC 0392

 

 

Kerstvalk

Tijdens de winterprik van de voorbije dagen kwam er dagelijks een Torenvalk in mijn tuin. Dit was niet toevallig want dagelijks lag er een stukje vlees klaar voor haar. De Torenvalk kwam meestal in zeilvlucht aangevlogen net alsof ze een echte prooi had verschalkt. Ik heb ze ook enkele malen zien bidden vooraleer ze zich op haar prooi stortte.

Maar wanneer er een Buizerd in de omgeving zat, durfde ze haar prooi niet te naderen (stukje vlees). Ze zat toen steeds opgewonden te kwetteren, dit kon soms wel een half uur duren. Eksters daarentegen ging ze wel te lijf, door middel van duikvluchten probeerde ze de Eksters te verjagen maar dit lukte meestal niet.

Voor deze Valk is het haar eerste kerst, het is een jong wijfje. Jong, omdat ze onderaan zeer gestreept is. Een wijfje, omdat bij een mannetje de kop reeds iets grijzer zou zijn.

Iedereen heeft zeker al Torenvalken gezien, zeer regelmatig hangen ze klapwiekend (bidden) boven wegbermen om muizen op te sporen. Finse onderzoekers hebben een sterk vermoeden dat Torenvalken de Muizen opsporen aan de hand van hun urinespoor. De urine weerkaatst ulraviolet licht, en dit licht is zichtbaar voor Torenvalken.

 

lg torenvalksneeuwtuin DSC7335