• image
  • image
  • image

Fiets in bruikleen

Een koppeltje koolmezen hebben het voor mekaar gekregen om een nest te maken in mijn fietstas. Dat mezen creatief zijn in het vinden van nestplaatsen is bekend maar nu hebben ze het toch wel bont gemaakt. Misschien zit ik er ook wel voor iets tussen aangezien ik niet dagelijks fiets. De vogeltjes hadden dit goed opgemerkt en dachten wellicht om hem dan maar te gebruiken om hun toekomst te verzekeren. Voor mensen ( die geen handige harry's zijn) die ook graag meesjes in hun tuin willen laten broeden, de fiets komt van de aldi van het merk "Voyager

 

lg koolmeesfietstuin DSC8799

 

lg koolmeesopfietstuin DSC8826

 

 

Lentevlinder

Deze Oranjetipjes zijn gefotografeerd in het Provinciaal domein "Het Leen" te Eeklo. In de natte bermen bloeien in april de Pinksterbloemen en Look zonder Look. De vlinder is zeer afhankelijk van deze twee planten, het wijfje legt enkel haar eitjes op één van deze planten, dit zijn dan ook de waardplanten van het Oranjetipje.

De vlinders vliegen in één generatie van april tot juni, men kan ze vooral zien eind april want dan staan de meeste Pinksterbloemen in bloei.

De foto's zijn genomen met een 100 mm macro, vanop statief en gewacht tot er geen sprietje bewoog, want de wind is meestal de grootste vijand bij Macrofotografie.

 

lg leenoranjetippinksterbloem DSC7758

 

lg leenoranjetippinksterbloem DSC7764

 

 

Bruine kikkers in actie

In de eerste helft van maart moet het gebeuren voor de Bruine kikkers, na de winterslaap trekken ze nu naar het water om er te paren en de kikkerdril af te zetten.

Vele mensen kennen dit nog van vroeger wanneer in elke sloot wel ergens kikkerdril te zien was. Maar in de jaren zeventig en tachtig is het volledig fout gelopen met onze waterkwaliteit, bijgevolg vond je geen kikkerdril meer in een sloot ergens dichtbij het dorp.

Door de verbeterde waterkwaliteit is er herstel, maar vooral in de natuurgebieden. Het is niet alleen de waterkwaliteit dat belangrijk is ( elk jaar vertoeven ze immers maar enkele weken in het water) maar ook de gebieden waar ze voedsel zoeken. Ze voeden zich met insecten en die kan men vooral vinden in niet bemeste graslanden die als hooiland beheerd worden. Ook die stukjes graslanden zijn verdwenen, behalve in de natuurgebieden.

Natuur wordt steeds schaarser op het platteland en is vooral een zaak geworden van natuurgebieden. Ook in het Meetjesland waar politici een kanaal willen verbreden en een ring rond Eeklo willen leggen. Ook hier is het begrip "duurzaamheid" zoek. Terwijl er wel charters worden getekend dat het platteland in zijn huidige vorm moet behouden blijven in het Meetjesland. Het is niet te verwonderen dat 6 op de 10 mensen het vertrouwen kwijt zijn in de politiek.

Deze Bruine kikkers zijn gefotografeerd in het Drongengoed. Tijdens de mooie lentedagen van vorige week waren de kikkers zeer actief. Honderden kikkers waren druk in de weer met het bevruchten en eieren leggen.

 

lg bruinekikkersparendclose2 DSC4577

 

lg bruinekikkertsdrildro2 DSC4769

 

lg bruinekikkerspoeldrogroho2 DSC5097

 

 

Eenzame zwarte kraai

Enkele weken geleden was er nog eens een kort winteroffensief. Terug zat ik te wachten in de schuilhut op de buizerds. Eerst komen steeds Meeuwen en Kraaien. 

Het was stevig aan het sneeuwen, waardoor de autofocus scherpstelling het soms zeer lastig had om het onderwerp scherp te stellen.

Gelukkig stond er wat verderop een knotwilg, in het wazige silhouet kan je de vlokjes zien dwarrelen.

Blijjkbaar genoot ook de Zwarte kraai van dit winters tafereel in de polder. 

 

lg zwartekraaisneeuw DSC3300

 

 

Buizerdwinter

Deze winter komen de buizerds als het ware uit de lucht gevallen in mijn tuin. Gisteren kon ik vier verschillende exemplaren fotograferen. Waarschijnlijk heeft het te maken met het feit dat er maar zeer weinig muizen zijn en dat de buizerds zo nog gemakkelijker op aas komen, want ik leg steeds wel een mals stukje vlees.

In totaal heb ik vijf verschillende exemplaren op bezoek gehad, waarvan één, een volwassen vogel was, de overige vier zijn jonge vogels. Vogels die vorig jaar het nest hebben verlaten ( eerste winters). De jonge vogels kan je onderscheiden van de oudere aan de tekening van de borstveren. Jonge vogels hebben borstveren met een verticale tekening, bij de volwassen vogels is de tekening horizontaal. Ook hebben de jonge vogels een lichte iris.

Af en toe gebeuren er wel eens ruzies, en het zijn steeds dezelfde vogels die de gevechten winnen. Op de foto is te zien dat Jonny ( de donkere buizerd) de prooi ( het mals stukje vlees ) beschermd, door de vleugels te spreiden omheen de prooi. Nadien is er een kort en hevig gevecht uitgebroken waarbij peppie ( de witte buizerd) de winnaar was. Aangezien er zeer weinig licht was, heb ik geen scherpe opnames kunnen maken van het gevecht.

 

lg buizerdverscheurtprooilr DSC1615