• image
  • image
  • image

Nieuw leven

In het Drongengoedbos heb ik het geluk gehad om jonge vosjes te observeren en te fotograferen. Jaren terug heb ik nog vossen gefotografeerd in Polen maar het was nu de eerste keer dat ik in eigen streek vosjes heb kunnen fotograferen.

Een twintigtal meters van de burcht lag een omgevallen boom waar ze regelmatig kwamen om te ravotten. Dit was een ideale plaats om de vosjes te fotograferen, op de bosbodem waren ze bijna niet waar te nemen vanwege de varens.

Zelfs bij felle zon kwam er toch weinig licht doorheen het bladerdek, waardoor ik genoodzaakt was om op zeer trage sluitertijden te werken ook al was het maar 19u 's avonds. Met iso - waarde 500 had ik nog maar 1/30 sec sluitertijd. Hierdoor kon ik enkel maar de vosjes fotograferen wanneer ze echt stil stonden. Op lage sluitertijden kan je ook altijd proberen dieren in actie fotograferen door het objectief de beweging van het dier te laten volgen maar hier was dat niet mogelijk. Om zeker geen bewegingsonscherpte te hebben heb ik gebruik gemaakt van een draadontspanner en ook heb ik de spiegel van de camera op voorhand opgeklapt want door de klap van de spiegel kan er ook een trilling ontstaan. Op die manier is het me dan toch gelukt om enkele scherpe opnames te maken.

Vossen zijn prachtige dieren en zijn een zegen voor het ecologisch evenwicht. Het zijn opportunisten, ze leven zowel op het platteland als in de stad. Spijtig genoeg komen ze steeds op een negatieve manier in de media, meestal wanneer ze ergens een aantal kippen buit gemaakt hebben in een kwekerij. Doordat hij van jaren weggeweest te zijn, is teruggekomen zijn wij mensen het nog niet gewoon om rekening te houden met de aanwezigheid van de vos. 

We mogen ons gelukkig prijzen dat een predator als de vos de weg heeft teruggevonden naar Vlaanderen want ze zijn immers lief, mooi en slim, en vooral hoe groter de diversiteit hoe stabieler de ecologische keten.

Op het Natuurfotografie festival van de Bond Verantwoorde Natuurfotografie ( BVNF), november 2008,  herinner ik mij nog het aangrijpend en indrukwekkend betoog van Fabrice Cahez (Franse natuurfotograaf) over de vos. Gedurende drie jaar heeft hij het leven van de vos gevolgd in zijn streek de Vogezen. Zijn ervaringen en foto's zijn gebundeld in een prachtig boek " Terre de Renard" . zie www.fabricecahez.com 

 

lg drovosje2 DSC8450

 

lg drojongevosjestwee2 DSC8481

 

Fiets in bruikleen

Een koppeltje koolmezen hebben het voor mekaar gekregen om een nest te maken in mijn fietstas. Dat mezen creatief zijn in het vinden van nestplaatsen is bekend maar nu hebben ze het toch wel bont gemaakt. Misschien zit ik er ook wel voor iets tussen aangezien ik niet dagelijks fiets. De vogeltjes hadden dit goed opgemerkt en dachten wellicht om hem dan maar te gebruiken om hun toekomst te verzekeren. Voor mensen ( die geen handige harry's zijn) die ook graag meesjes in hun tuin willen laten broeden, de fiets komt van de aldi van het merk "Voyager

 

lg koolmeesfietstuin DSC8799

 

lg koolmeesopfietstuin DSC8826

 

 

Lentevlinder

Deze Oranjetipjes zijn gefotografeerd in het Provinciaal domein "Het Leen" te Eeklo. In de natte bermen bloeien in april de Pinksterbloemen en Look zonder Look. De vlinder is zeer afhankelijk van deze twee planten, het wijfje legt enkel haar eitjes op één van deze planten, dit zijn dan ook de waardplanten van het Oranjetipje.

De vlinders vliegen in één generatie van april tot juni, men kan ze vooral zien eind april want dan staan de meeste Pinksterbloemen in bloei.

De foto's zijn genomen met een 100 mm macro, vanop statief en gewacht tot er geen sprietje bewoog, want de wind is meestal de grootste vijand bij Macrofotografie.

 

lg leenoranjetippinksterbloem DSC7758

 

lg leenoranjetippinksterbloem DSC7764

 

 

Bruine kikkers in actie

In de eerste helft van maart moet het gebeuren voor de Bruine kikkers, na de winterslaap trekken ze nu naar het water om er te paren en de kikkerdril af te zetten.

Vele mensen kennen dit nog van vroeger wanneer in elke sloot wel ergens kikkerdril te zien was. Maar in de jaren zeventig en tachtig is het volledig fout gelopen met onze waterkwaliteit, bijgevolg vond je geen kikkerdril meer in een sloot ergens dichtbij het dorp.

Door de verbeterde waterkwaliteit is er herstel, maar vooral in de natuurgebieden. Het is niet alleen de waterkwaliteit dat belangrijk is ( elk jaar vertoeven ze immers maar enkele weken in het water) maar ook de gebieden waar ze voedsel zoeken. Ze voeden zich met insecten en die kan men vooral vinden in niet bemeste graslanden die als hooiland beheerd worden. Ook die stukjes graslanden zijn verdwenen, behalve in de natuurgebieden.

Natuur wordt steeds schaarser op het platteland en is vooral een zaak geworden van natuurgebieden. Ook in het Meetjesland waar politici een kanaal willen verbreden en een ring rond Eeklo willen leggen. Ook hier is het begrip "duurzaamheid" zoek. Terwijl er wel charters worden getekend dat het platteland in zijn huidige vorm moet behouden blijven in het Meetjesland. Het is niet te verwonderen dat 6 op de 10 mensen het vertrouwen kwijt zijn in de politiek.

Deze Bruine kikkers zijn gefotografeerd in het Drongengoed. Tijdens de mooie lentedagen van vorige week waren de kikkers zeer actief. Honderden kikkers waren druk in de weer met het bevruchten en eieren leggen.

 

lg bruinekikkersparendclose2 DSC4577

 

lg bruinekikkertsdrildro2 DSC4769

 

lg bruinekikkerspoeldrogroho2 DSC5097

 

 

Eenzame zwarte kraai

Enkele weken geleden was er nog eens een kort winteroffensief. Terug zat ik te wachten in de schuilhut op de buizerds. Eerst komen steeds Meeuwen en Kraaien. 

Het was stevig aan het sneeuwen, waardoor de autofocus scherpstelling het soms zeer lastig had om het onderwerp scherp te stellen.

Gelukkig stond er wat verderop een knotwilg, in het wazige silhouet kan je de vlokjes zien dwarrelen.

Blijjkbaar genoot ook de Zwarte kraai van dit winters tafereel in de polder. 

 

lg zwartekraaisneeuw DSC3300