• image
  • image
  • image

Onweer in het krekengebied.

Na enkele hete zomerse dagen heeft gisterenavond koelere zeelucht het continent bereikt met onweer tot gevolg. Tijdens de schemering waren de eerste bliksems te zien in het westen. Aan de boerekreek had ik een goede locatie gevonden zonder veel lichtvervuiling. 

Op een gegeven moment kwam er een prachtige bliksem in beeld juist op de goede plaats boven enkele populieren.

Onweer onstaat meestal wannneer het drukkend warm is in combinatie met koele lucht. Door de hoge contrasten in temperatuur ontstaan er grote verticale luchtstromingen. Die hoge onweerswolken zijn "cumulonimbi" die soms 10 km hoog kunnen zijn. In de wolk neemt de elektrische lading toe en de bliksem is eigenlijk een grote vonk vanwege de ontlading. De vonk geeft licht af en verhit de lucht eromheen, die nu fors uitzet. De knal die ermee gepaard gaat is de "donder". Licht is sneller dan geluid, daarom komt de donder steeds later. Wanneer er een ontlading plaats vind tussen twee wolken onderling zien we een horizontale bliksem zoals op de foto.  

lg bliksemboerekreekDSC 0913

Bulgaarse natuur.

Voorbije maand heb ik het noordoosten van Bulgarije bezocht. Ik verbleef in Sadina, een klein dorpje gelegen langs de "Malki Lom" rivier. Het glooiende landschap bestaat uit akkers, hooilanden, bossen en riviervalleien. Sadina situeert zich 70 km ten zuiden van de Donau en 150 km ten westen van de Zwarte zee.

In de dorpen bepalen de fruitbomen het beeld. Het fruit is niet alleen een voedselbron maar ook een bron van inkomsten, en de schaduw biedt bescherming tegen de zomerse hitte.
De vele zwaluwen, huiszwaluw, roodstuitzwaluw en boerenzwaluw, waren druk in de weer met de nestbouw.
Net buiten het dorp, op de oostelijke helling, lag er een prachtig hooiland, met verspreide struiken. Niet alleen de herders lieten hier hun dieren grazen maar ook bijeneters en grauwe klauwieren vonden hier hun gading.
Tijdens de warme zomeravonden wanneer de duisternis viel werden de kleine vuurvliegjes actief. Overal waar je maar keek kon je groene fluorescerende kleine lichtjes zien. Dit zijn de mannetjes van de kleine glimworm die tijdens het vliegen licht produceren om wijfjes te lokken.

Een 20-tal kilometer stroomopwaarts komen verschillende rivieren tezamen in de Rusenski Lom, die uitmondt in de Donau nabij de stad "Ruse".. Hier doorsnijden de rivieren ( Beli Lom, Cerni Lom en Malki Lom) het plateaulandschap waardoor prachtige canyons zijn ontstaan. De rotsen zijn soms wel 100 meter hoog en bieden broedplaatsen voor vele bijzondere vogelsoorten als de zwarte ooievaar, steenarend, scharrelaar ..... Dit reservaat is 3500 ha groot en vanwege de vele verschillende biotopen ( rivier, rotsen, grotten, hooiland, bos) is de biodiversiteit zeer groot.

 

Природата в България

Миналия месец посетих Североизточна България.
Oтседнах в Садина - малко село, разположено по поречието на река Малки Лом. Пейзажът около селото се състоеше от хълмисти ниви, ливади, гори и речни долинки. Садина е разположена на 70 км южно от река Дунав и на 150 км западно от Черно море.

Изгледа на всички села в Североизточна България бе определен от плодните дръвчета. Плодовете не са само източник на храна, но и източник на доходи и сянка осигуряваща защита от летните жеги.

Различните лястовици: Селска, Градска и Червенокръста бяха погълнати в работа по изграждането на гнездата си.
Извън селото, на източния склон, имаше красиви поляни с разпръснати храсти, по които не само пастирите пасяxa животнитe си, но също много се харесваха на Пчелоядите и Червеногърбите сврачки. През топлите летни вечери, когато се стъмнеше светулките бяха много активни - накъдето и да погледнеш можеше да видиш малки зелени флуоресцентни светлини - мъжките на Малката светулка, който по време на полет произвеждат светлина, за да привличат женските.

20-тина километра нагоре по течението, различни реки отдаваxa водите си на Русенски Лом, която пък се влива в Дунава, не далеч от "Русе" .. Пейзажa на платото бе насечен от реките Малки, Бели и Черни Лом в красиви каньони. Скалите на тези каньони се извисяват по над сто метра понякога и осигуряват места за гнездене на много интересни видове птици: Черен щъркел, Скален орел, Синявица .....Този естествен резерват е с големина около 3500 хектара и поради това, че включва в себе си толкова различни биотопи(река, скали, пещери, ливади, гори) притежава и огромно биоразнообразие.

 

Dagelijks trekt de herder met zijn koeien naar graslanden net buiten het dorp. 

lg koeieninweideDSC 7771

 

Bijeneters zijn veelvuldig aanwezig in Bulgarije.

lg bijeneterDSC 8823

 

Een prachtige ochtend nabij het dorp "Sadina".

lg sadinagrasveldDSC 6072

 

lg planttegenlichtDSC 6878

Een boerenzwaluw met nestmateriaal.

lg boerrezwaluwDSC 7234

Kleine vuurvliegjes in de schemering.

lg vuurvliegjes2DSC 8371

 

Het natuurreservaat "Rusenski Lom".

lg rusenskilompanorama2

 

De Zwarte Zee.

lg zwartezeeDSC 6520

Sophiapolder

Vorige week was het adembenemd mooi aan de Sophiapolder, gelegen tussen Aardenburg en Oostburg. Tijdens zonsondergang kwam de zon achter een pak wolken even tevoorschijn terwijl het regende. Een betoverende regenboog prijkte opeens boven de Sophiapolder.

De Sophiapolder is in feite de oude bedding van een grote geul ( De Passageule ) die het Zwin verbond met de Braakman. In 1786 werd de geul afgesloten door de aanleg van Bakkersdam. Vanwege de verzanding werd het gebied ingepolderd rond 1800. 

De Sophiapolder is terug in ere hersteld als compensatie voor de verdieping van de Westerschelde. In 2006 waren de werken in het westelijk deel afgerond en in 2008 was het middenste deel klaar. Het natuurgebied dat behoort tot de ecologische hoofdstructuur van Zeeuws-Vlaanderen is nu een eldorado voor vele vogels.

Op het eiland in de kreek broeden vele kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen, langs de oevers trippelen vele soorten steltlopers die op doortrek zijn naar hun broedgebieden in het noorden. Ook is er een oeverzwaluwwand waar in 2013 300 paartjes tot broeden kwamen. In de rietkraag van het Uitwateringskanaal zijn kleine karekieten en rietzangers druk in weer.

lg regenboogsophiaDSC 8289

lg regenboogsophiaDSC 8275

lg meeuwensophiaDSC 8232

lg tureluurDSC 1201

lg grauweganzenDSC 5551

lg rietzangerDSC 0939

Bambi

De lente is in alle hevigheid uit zijn voegen aan het barsten.

Ik had geluk deze avond. Ik kreeg een telefoon van een boswachter met de vraag of ik interesse had om een reekalf te fotograferen. Ik liet alles vallen en sprong de auto in.

De boswachter had gezien waar de reegeit haar kalfje had achtergelaten en wist precies waar het kalfje lag.

Op een gegeven moment zagen we een klein hoopje liggen, het was het reekalf. Vertederend mooi lag het kalfje op een bolletje in het gras. Het enige wat het diertje kan doen is stil blijven liggen. De reegeit verwittigd haar kalf bij gevaar en dan weet het kalfje dat het zich moet drukken. De eerste twee weken zijn de kalfjes zeer kwetsbaar, ze blijven nu vooral in dekking en scheiden ook geen geur af om de predatoren niet in verleiding te brengen. Meestal heeft een reegeit twee kalfjes en ze wegen gemiddeld 2 kg. Waarschijnlijk was het nog een jonge reegeit want ze had maar 1 jong.

Nooit mag je een reekalf aanraken, op die manier bestaat de kans dat de reegeit het kalfje zal afstoten vanwege de geur. Het gebeurd regelmatig dat mensen ter goeder trouw een kalfje naar het asiel brengen in de veronderstelling dat het kalfje verlaten was. De eerste tien dagen blijft het kalfje in dekking, de reegeit zal nooit ver weg zijn want ze komt zeer regelmatig naar het kalfje om het te zogen.

lg reeDSC 4843

lg reeDSC 4810

De Grote Oorlog

De Grote Oorlog of de Eerste Wereldoorlog is intussen 100 jaar geleden maar in het Vlaamse landschap zijn nog vele stille getuigen te vinden. Een bunkerlinie doorkruist het noorden van het Meetjesland "De hollandstellung". Vooral in de omgeving van de "Heidestraat" te Oosteeklo zijn er nog vele bunkers te zien.

De bunkerlinie noemt de "Hollandstellung" omdat de Duitsers deze linie hebben opgetrokken om zich te verdedigen tegen een eventuele aanval van "het neutrale" Nederland. Op een gegeven moment deden geruchten de ronde dat Engeland probeerde Nederland te overtuigen om zich aan te sluiten bij de geallieerden. De Duitsers kregen weet van die geruchten en ze besloten in het najaar van 1916 een verdedingslinie op te trekken van het Zwin tot in Antwerpen parallel met de Nederlande grens.

De Hollandstellung is een brede zone waarin verschillende linies te onderscheiden zijn, de observatielinie, de invalslinie en de hoofdverdedingslinie. In Oosteeklo vinden we de bunkers van de hoofdverdedingslinie met de mitrailleur bunkers en manschapbunkers. Deze waren met elkaar verbonden met loopgraven en prikkeldraadversperringen.

Sedert de wapenstilstand op 11 november 1918 hebben de bunkers geen functie meer. Een aantal bunkers zijn mits enkele kleine aanpassingen ideale overwinteringsplaatsen voor vleermuizen. Misschien is het ook een idee om een aantal bunkers te Oosteeklo in te richten als overwinteringsplaats voor vleermuizen.

 

lg bunkersoosteekloDSC 1131

lg luchtfotobunker DSC9042

lg bunkerinterieurDSC 4435

lg stalagtietenbunkerDSC 4324