• image
  • image
  • image

Grenzeloos Sint-Laureins

Op vrijdagavond 3 juni vond in de Meet te Bentille de voorstelling plaats van het boek "Grenzeloos Sint-Laureins".
Gedurende bijna 2 jaar hebben de auteurs, Carine Goossens en Sam De Decker zich kunnen verdiepen in het rijke verleden van Sint-Laureins. Het was zeer boeiend en een eer om de foto's te maken voor dit boek.
Grenzeloos Sint-Laureins bestaat uit 16 verhalen, op 16 locaties of erfgoedhaltes verspreid over de gemeente Sint-Laureins. De verhalen zijn geënt op de Sentse Vijf Dorpenroute, een fietsroute van ongeveer 50 km.
Het boek is een boeiend verhaal geworden waarbij we meer inzichten zullen krijgen over het ontstaan van de gemeente Sint-Laureins die bestaat uit 5 deelgemeenten, Waterland-Oudeman, Sint-Margriete, Sint-Jan-In-Eremo en Sint-Laureins.
Graag wil ik de Burgemeester en Schepenen bedanken voor deze boeiende opdracht.

Het boek is te koop in het toeristisch kantoor te Sint-Laureins. 

 

lg bentillerkeekDSC 4840

Bentillekreek

 

lg regenboogDSC 8644

Regenboog in de omgeving van de Eeklose Watergang.

 

lg eeklosewatergangrijp

Winter aan de Eeklose Watergang.

 

lg haantjesgatpolderbloeiendegroenbemesterdonkerewolken DSC2292

Beoosteredepolder te Sint-Margriete.

 

lg vlasonweer

Vlas

 

lg sint-margrieteDSC 1553

Luchtfoto van Sint-Margriete.

 

lg blauwborstDSC 2233

Blauwborst

 

Natuur in Bulgarije.

Ik heb terug met volle teugen kunnen genieten van de natuur in de omgeving van mijn huis, in het noordoosten van Bulgarije. Met de hulp van vriend Bart, een begenadigd natuurkenner, hebben we een week topnatuur kunnen beleven.
In de omgeving van mijn vakantiehuis, hebben we 100 vogelsoorten kunnen waarnemen met ook een enkele leuke zoogdiersoorten.
Vanuit mijn terras tijdens het ontbijt konden we steeds genieten van de wielewaal, draaihals, appelvinken, sperwergrasmus, grauwe klauwier ... Ook tijdens de schemering was het leuk toeven op het terras, het spektakel werd ingezet door de vuurvliegjes die als het ware aan het dansen waren op de tonen van de roepende oehoe en nachtzwaluwen. Ook de huilende jakhalzen waren elke avond van de partij. Terwijl onder ons in de tuin, een steenmarter aan zijn nachtelijke jachtpartij begon.
De waarneming van de reis was voor mij ongetwijfeld een jagende otter. In een vast ritme zwom de otter langs de oever op zoek naar voedsel tijdens de schemering.
Ook de reptielen waren zeer actief, zo zagen we wel een 1,5 m lange esculaapslang en een zandadder. Ook de groene hagedissen waren zeer aanwezig.
Natuurlijk al deze dieren hebben voedsel nodig en dat zijn dikwijls insecten. Vele kriebelbeesten in allerlei vormen en kleuren vlogen rond onze oren. Hoewel we geen specialisten zijn op vlak van de insecten, viel natuurlijk wel de vlinderrijkdom op. Op de kalkhellingen naast mijn huis konden we genieten van de vele graslandvlinders, parelmoervlinders, blauwtjes .........
Het vakantiehuis is gelegen aan de rand van het Rusenski Lom natuurgebied, dit is een Natura 2000 gebied. Eenvoudig weg wil dit zeggen dat dit gebied Europese bescherming geniet vanwege de hoge biodiversiteit.

 

lg wintereikruslomDSC 9262

Wintereiken in het Rusenski Lom natuurgebied.

 

lg zandoogjeprobudaDSC 8742

Een zandoogje in het grasland naast het vakantiehuis.

 

Lente in het bos.

Het was dinsdagochtend omstreeks 8u dat ik deze bosanemoon fotografeerde. Het was een rustige mooie ochtend in het Bellebargiebos te Waarschoot, wandelaars kwamen vredig voorbij met de hond aan de leiband. 

De eerste lentebloeiers zijn er terug, de bosanemonen. De anemonen en de parende bruine kikkers zijn voor mij het echte begin van de lente en geven me een goed gevoel.

Even later keek ik op mijn smartphone en zag de eerste berichten van de aanslagen. Iedereen zal zich wel het moment herinneren wat men aan het doen was tijdens die vreselijke gebeurtenis.

Deze bosanemoon als eerbetoon aan de slachtoffers. 

 

lg bosanemoonbellebargieblogDSC 0209 copy

 

Canyons in Bulgarije.

Het was weer genieten van de wilde natuur in het noordoosten van Bulgarije. Het Rusenski lom natuurpark is een eldorado voor elke natuurliefhebber. Drie rivieren hebben hier landschap als het ware doorkliefd waardoor prachtige canyons zijn ontstaan.

In het gebied kan men prachtige wandelingen maken, genietend van de majestueuze rotsformaties, de  prachtige oude haagbeuken - eikenbossen, de eindeloze vergezichten en de kabbelende rivieren. 

lg ruslombabsleenpano

 

lg leenenbabsbulgDSC 8354

 

lg ruslomDSC 7499

 

 

 

In het zog van de bruine kiekendief.

In de lente van 2013 werden drie bruine kiekendieven, twee mannetjes en een wijfje, van een gps voorzien te Sint-Laureins in functie van het onderzoek door INBO ( Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ) over de bruine kiekendief. In april 2014 werden de twee mannetjes terug gesignaleerd in hun broedgebieden te Sint-Laureins, dit bood de gelegenheid om hun where abouts van de laatse zes maanden af te lezen. Zo bleek onder meer dat de bruine kiekendief Peter de winter had doorgebracht in Senegal ten noorden van de Saloumdelta.
Hoewel het contact met Peter inmiddels verloren is gegaan, was dit voor mij de aanleiding om in het zog van de bruine kiekendieven naar Senegal te reizen. Daar overwinteren niet alleen bruine kiekendieven maar ook grauwe kiekendieven.
Midden januari ben ik met vriend Karel afgereisd naar Senegal. Senegal is zesenhalf keer groter dan België en telt 13 000 0000 inwoners . We hebben de Saloum delta bezocht, een mozaïek van water, mangrove en vele eilanden, om een glimp op te vangen van de bruine kiekendief. De delta ligt 300 km ten zuiden van Dakar. Het natuurgebied is door Unesco beschermd als biosfeerreservaat, er leven maar liefst 250 soorten vogels.
Tijdens één van onze boottochten in de delta werden we overrompeld door grote aantallen vogels die in het ochtendgloren hun slaapplaatsen verlieten om voedsel te gaan zoeken. Het waren vooral de gele kwikstaarten en de bijeneters die onze aandacht trokken. Voor vele soorten watervogels is de delta bij laag tij een uitgelezen plaats om voedsel te zoeken.
De oevers zijn dikwijls steile zandruggen, het aangrenzende landschap bestaat uit gras, verspreide struiken en de majestueuze baobabs. Deze bomen hebben hier een zeer belangrijke functie omdat ze broedgelegenheid bieden voor de vele soorten gieren. In de savanne treft men hier en daar moerassige zones aan waar we regelmatig bruine kiekendieven zagen jagen. In één van die moerassen werden we tijdens valavond verrast door duizenden middelste zilverreigers die er hun slaapplaats hadden. Ook tijdens het ochtendgloren was het een drukte van jewelste op de savanne, zo waren we getuige van een indrukwekkend leger roofvogels op hetzelfde moment op jacht. We zagen 65 kleine torenvalken, drie visarenden, enkele zwaluwstaartwouwen,vier grauwe kiekendieven, één bruine kiekendief en twee Afrikaanse wouwen. De reden waarom zoveel vogels in de savanne komen jagen zijn de sprinkhanen die hier talrijk aanwezig kunnen zijn. Die insecten zijn trouwens de voornaamste voedselbron van de grauwe kiekendieven en die treft men dan ook meestal aan in de droge gebieden, dit in tegenstelling tot de bruine kiekendief die de vochtige gebieden prefereert om te jagen. De sporenkievit die in deze chaos zijn jongen probeerde groot te brengen, verdient in elk geval onze bewondering. Waar er wat meer bos was, zagen we ook huzaaraapjes. Ze zijn wondermooi, met hun rode vacht en lange staart.
Niet alleen veel dieren leven in de savanne, ook menselijke activiteit is er niet vreemd. Dat uit zich in het hoeden van een kudde koeien of het maaien van gras dat dient als dakbedekking van de hutten.
Hier leefden oorspronkelijk grote zoogdieren zoals gazellen, giraffen, olifanten enz zijn verdreven en vervangen door koeien, ezels, paarden en geiten.
We logeerden in "Etoile de Sine" in Ndangane en in Toubacouta bij Thierry Tillieu, http://www.keurthierry.com/campement.html. Beide plaatsen zijn zeer aan te bevelen. Graag wil ik ook onze gidsen Bass, Carlos en Albert danken.

 

Een bruine kiekendief boven het Afrikaanse landschap.

lg bruinekiekdioifiorDSC 4980

 

Gieren bij een paard in de savanne.

 

lg gierenkhelcomDSC 6215

 

Middelste zilverreigers bij de slaapplaats. 

lg reigersdiofiorDSC 4063

 

De abessijnse scharrelaar verorbert een sprinkhaan.

lg abbessijnsescharrelaarkhelcomDSC 5639

 

Een overwinterende wulp.

lg wulpdeltaDSC 6522

 

Wevervogels bij een plas in de savanne.

lg wevervogelskhelcomDSC 5493

 

Huzaaraapjes in het ochtendgloren.

lg aapjestoubacoutaDSC 6254

 

Inwoners komen terug van een werkdag in de savanne.

lg diofiorkarDSC 3825