• image
  • image
  • image

Onvoltooid Verleden Tijd

Onvoltooid Verleden Tijd is de titel van het boek over Assenede dat het komende feestweekend 15 - 16 juni zal voorgesteld worden.

Het boek neemt je mee doorheen de bossen van Oosteeklo en de weilanden van Bassevelde, over hagen en door houtkanten, langs bakoventjes en oude forten, helemaal naar de havens van Boekhoute en de kreken van Assenede. Het boek wil erfgoed laten zien als een verhaal van mensen, van landbouwers en jagers van vroeger en nu .... van Diederik, Napoleon en God.

Het boek is geschreven door archeoloog Sam De Decker. Sam kan als geen ander het landschap terug tot leven brengen in zijn teksten, soms heb je het gevoel dat je de teletijdmachine van Professor Barabas bent ingestapt en dat je er middenin staat.

De lay-out werd verzorgd door Patrick Cattoir van "Stook". "Stook" staat voor creativiteit, kwaliteit en gezelligheid.

Ik heb het geluk gehad om de fotografie te mogen verzorgen. In totaal heb ik een jaar gewerkt aan deze opdracht. Als polderbewoner van Sint-Laureins is Assenede mij niet onbekend. Als tiener kwam ik reeds regelmatig in Assenede want ik was toen lid van de JNM en het clubhuis was in Assenede.

Het was een grote uitdaging maar ook een privilege om deze prachtige gemeente vast te leggen op de gevoelige plaat. Ondanks ik zeer vertrouwd ben met het buitengebied van de gemeente heb ik  Assenede nog veel beter leren kennen en was ik bijvoorbeeld verwonderd over de stalactieten en stalagmieten in de bunkers van Oosteeklo.

Indrukwekkend waren ook de landschappen vanuit de lucht gezien. Die vluchten verliepen niet altijd rimpelloos maar uiteindelijk heb ik er toch een goed gevoel aan over gehouden.

Mijn dank aan de Burgemeester en Schepenen van Assenede.

 

Dit weekend is er een tentoonstelling te Assenede naar aanleiding van het boek.

Dit gaat door in het Oud Gemeentehuis in het centrum van Assenede.

Op zaterdag 15 juni van 14u tot 18u en op zondag 16 juni van 11u tot 18u.

Iedereen is natuurlijk welkom.

 

Het boek is te verkrijgen bij de gemeente Assenede aan een prijs van 30,0 € .

Het boek kan je dit weekend kopen in de infostand naast het Oud Gemeentehuis.

 

Grensdijk nabij de Grote Kil. 

lg gezustersdijksfeerpanorama

 Karel Verschraegen met de Bou 7 aan het vissen op de Westerschelde.064-lg garnaalvisserijDSC 7755

101lg luchtfotogrotegeulzomerDSC 1281

077lg luchtfotoleopoldkanaalDSC 6205lg rodegeulkerkDSC 1835

Winterlente

De lente liet maar op zich wachten. Even hadden we kunnen proeven van de warme lentezon de eerste week van maart. Op dat moment verlieten ook de eerste kikkers hun winterverblijf om naar de voortplantinsgspoel te trekken. Maar na enkele dagen werd het terug winter. Iedereen kloeg steen en been maar diegen die het meest reden hadden tot klagen waren wel de kikkers. Voor hen is de vroege lente  het belangrijkste moment van het jaar, ze moeten nu voor hun nageslacht zorgen.

Het was ongeveer 18 maart en de voorwacht van de kikkers heeft niet meer kunnen wachten, de eerste kikkerdril was te zien in een poel in het Drongengoed. Het gebrom van de bruine kikkers oversteeg het gekraak van de bomen in deze winterse omstandigheden. De dril lag soms verscholen in kleine ijskegels.

En de kikkers bromden rustig verder.

lg bruinekikkersindrilDSC 0210

lg kikkerdrilinijsDSC 0360

lg kikkerdrilinijsDSC 0339

 

 

Braakmanschuur

Het natuurreservaat "De Braakman" te Zeeuws-Vlaanderen nabij Terneuzen is een ideaal gebied om een stevige wandeling te maken. Vorig jaar heeft men de "Braakmanschuur" geopend. Dit is een informatiepunt waar bezoekers elke zondag terecht kunnen tussen 13u tot 16u.

Sedert begin april heb ik er een expositie met foto's in mijn tuin genomen. Aanstaande zondag 14 april om 14u zal ik met een presentatie enige duiding geven over de foto's in mijn tuin genomen. Iedereen is welkom.lg exposiitiebraakman DSC1089

lgexpositiebraakman DSC1107

Schelde

Vorige week, tijdens het eerste lenteoffensief, heb ik deze foto van de Schelde genomen in de buurt van Destelbergen met aan de overkant de Gentbrugse meersen. Dit gebied is één van de vier groenpolen van Gent.

De Schelde is 355 km lang, ontspringt op het plateau van Saint-Quentin in het noorden van Frankrijk, stroomt door Henegouwen en Vlaanderen en via Gent en Antwerpen naar de Noordzee. Men onderscheid drie delen, de Bovenschelde (van bron tot Gent), de Zeeschelde (van Gent tot Antwerpen) en de Westerschelde (van Antwerpen tot de monding in de Noordzee).

Ongeveer 30 000 jaar geleden (tijdens de IJstijd) liep de Schelde via Gent rechtstreeks naar de Noordzee. Op dat moment was de Noordzee een droge vallei. Het ijs trok zich terug 15 000 jaar geleden en er ontstond een zandrug van Brugge via Gent richting het Waasland. Tengevolge van de zandrug kregen enkele rivieren een andere loop zoals de Rupel die nu via Antwerpen naar zee liep. Op een gegeven moment moest ook de Schelde via Antwerpen zijn weg zoeken naar zee. Zo een 5000 jaar geleden toen de zeespiegel begon te stijgen werd er een bres geslagen tussen de Schelde en de zee en zo is de Oosterschelde ontstaan. In de tiende eeuw ontstond er een tweede geul naar zee, de Westerschelde.

De Schelde is een belangrijke rivier voor vele vogels, tienduizenden eenden overwinteren op de Schelde. Bij laag tij komt er een overvloed aan voedsel vrij in het slik. Niet alleen het getij maar de gradiënt van zout naar zoet maakt de Schelde uniek. Vele zoutwatervissen verplaatsen zicht stroomopwaarts om zich in het brakke of zoete water voort te planten, omgekeerd zijn er ook enkele zoetwatervissen die zich voortplanten in het zoute water.

Naar aanleiding van de storm in januari 1976 met vele overstromingen als gevolg, werd het Sigmaplan opgesteld.

In het kader van het Sigmaplan heeft Waterwegen en Zeekanaal een plan om te Heusden een sluis te bouwen en het bovenste slib te ruimen tussen Heusden en Gentbrugge. Dit plan is zeer omstreden vanwege de zeer hoge kostprijs van 13,5 miljoen euro en vanwege het verlies aan natuur. Dit plan moet de omgeving beschermen tegen eventuele overstromingen, zal pleziervaart mogelijk maken en zal de knijten ( muggen ) doen verdwijnen.

Op 9 februari heeft Natuurpunt Gent, Natuurpunt Damvallei en de Werkgroep Gentbrugse meersen een schelde dag georganiseerd om de mensen te sensibiliseren en te informeren. Meer dan 1000 bezoekers waren toen aanwezig. Natuurpunt vraagt bijkomend onderzoek en gaat voor een meer natuurvriendelijke oplossing.

Het zou zeer spijtig zijn mocht dit uniek biotoop, een zoetwatergetijdengebied, verdwijnen hier in Gent.

Als bewoner van de Westerschelde polders kan ik zeggen dat het zeer aangenaam vertoeven was langs de boorden van de Schelde te Gent.

lg scheldedestelbergenDSC 1336

 

lg scheldepanoramasfeer

Expositie

In het muziekcafé "De Nele" te Lembeke kan je nu een aantal foto's aanschouwen. De tentoonstelling loopt tot 17 maart. Op woensdag en donderdag is de Nele gesloten. Op zondagnamiddag om 15u zijn er elke week leuke optredens.

Er hangen 13 foto's, zowel landschappen als dieren in het Meetjesland gefotografeerd.

Iedereen is welkom, ik probeer regelmatig op zondagnamiddag aanwezig te zijn.

Vanwege het grote succes wordt de tentoonstelling verlengd tot half april.

lg foto-tentoonstelling-neleDSC 0452