• image
  • image
  • image

Sophiapolder

Vorige week was het adembenemd mooi aan de Sophiapolder, gelegen tussen Aardenburg en Oostburg. Tijdens zonsondergang kwam de zon achter een pak wolken even tevoorschijn terwijl het regende. Een betoverende regenboog prijkte opeens boven de Sophiapolder.

De Sophiapolder is in feite de oude bedding van een grote geul ( De Passageule ) die het Zwin verbond met de Braakman. In 1786 werd de geul afgesloten door de aanleg van Bakkersdam. Vanwege de verzanding werd het gebied ingepolderd rond 1800. 

De Sophiapolder is terug in ere hersteld als compensatie voor de verdieping van de Westerschelde. In 2006 waren de werken in het westelijk deel afgerond en in 2008 was het middenste deel klaar. Het natuurgebied dat behoort tot de ecologische hoofdstructuur van Zeeuws-Vlaanderen is nu een eldorado voor vele vogels.

Op het eiland in de kreek broeden vele kokmeeuwen en zwartkopmeeuwen, langs de oevers trippelen vele soorten steltlopers die op doortrek zijn naar hun broedgebieden in het noorden. Ook is er een oeverzwaluwwand waar in 2013 300 paartjes tot broeden kwamen. In de rietkraag van het Uitwateringskanaal zijn kleine karekieten en rietzangers druk in weer.

lg regenboogsophiaDSC 8289

lg regenboogsophiaDSC 8275

lg meeuwensophiaDSC 8232

lg tureluurDSC 1201

lg grauweganzenDSC 5551

lg rietzangerDSC 0939

Bambi

De lente is in alle hevigheid uit zijn voegen aan het barsten.

Ik had geluk deze avond. Ik kreeg een telefoon van een boswachter met de vraag of ik interesse had om een reekalf te fotograferen. Ik liet alles vallen en sprong de auto in.

De boswachter had gezien waar de reegeit haar kalfje had achtergelaten en wist precies waar het kalfje lag.

Op een gegeven moment zagen we een klein hoopje liggen, het was het reekalf. Vertederend mooi lag het kalfje op een bolletje in het gras. Het enige wat het diertje kan doen is stil blijven liggen. De reegeit verwittigd haar kalf bij gevaar en dan weet het kalfje dat het zich moet drukken. De eerste twee weken zijn de kalfjes zeer kwetsbaar, ze blijven nu vooral in dekking en scheiden ook geen geur af om de predatoren niet in verleiding te brengen. Meestal heeft een reegeit twee kalfjes en ze wegen gemiddeld 2 kg. Waarschijnlijk was het nog een jonge reegeit want ze had maar 1 jong.

Nooit mag je een reekalf aanraken, op die manier bestaat de kans dat de reegeit het kalfje zal afstoten vanwege de geur. Het gebeurd regelmatig dat mensen ter goeder trouw een kalfje naar het asiel brengen in de veronderstelling dat het kalfje verlaten was. De eerste tien dagen blijft het kalfje in dekking, de reegeit zal nooit ver weg zijn want ze komt zeer regelmatig naar het kalfje om het te zogen.

lg reeDSC 4843

lg reeDSC 4810

De Grote Oorlog

De Grote Oorlog of de Eerste Wereldoorlog is intussen 100 jaar geleden maar in het Vlaamse landschap zijn nog vele stille getuigen te vinden. Een bunkerlinie doorkruist het noorden van het Meetjesland "De hollandstellung". Vooral in de omgeving van de "Heidestraat" te Oosteeklo zijn er nog vele bunkers te zien.

De bunkerlinie noemt de "Hollandstellung" omdat de Duitsers deze linie hebben opgetrokken om zich te verdedigen tegen een eventuele aanval van "het neutrale" Nederland. Op een gegeven moment deden geruchten de ronde dat Engeland probeerde Nederland te overtuigen om zich aan te sluiten bij de geallieerden. De Duitsers kregen weet van die geruchten en ze besloten in het najaar van 1916 een verdedingslinie op te trekken van het Zwin tot in Antwerpen parallel met de Nederlande grens.

De Hollandstellung is een brede zone waarin verschillende linies te onderscheiden zijn, de observatielinie, de invalslinie en de hoofdverdedingslinie. In Oosteeklo vinden we de bunkers van de hoofdverdedingslinie met de mitrailleur bunkers en manschapbunkers. Deze waren met elkaar verbonden met loopgraven en prikkeldraadversperringen.

Sedert de wapenstilstand op 11 november 1918 hebben de bunkers geen functie meer. Een aantal bunkers zijn mits enkele kleine aanpassingen ideale overwinteringsplaatsen voor vleermuizen. Misschien is het ook een idee om een aantal bunkers te Oosteeklo in te richten als overwinteringsplaats voor vleermuizen.

 

lg bunkersoosteekloDSC 1131

lg luchtfotobunker DSC9042

lg bunkerinterieurDSC 4435

lg stalagtietenbunkerDSC 4324

Beste wensen

nieuwjaarskaartlg berkenboomberijmdsneeuwlrDSC 9460 - kopie

 

Volle maan

Half december konden we hier genieten van een prachtige volle maan. Het deed me denken aan een foto dat ik gemaakt heb in de zomer van 2012 te Ijsland. Op een bepaalde zomeravond kwam de volle maan juist boven de horizon. Zeer subtiel werd ze belicht door de zon in een weergaloos landschap. Dit zijn speciale momenten die ik niet vlug zal vergeten.

De maan zou een speciale kracht uitoefenen tegenover de mens. De Engelsen hebben er zelfs een specifiek woord voor "lunacy", wat waanzin betekent. Behalve dat we minder goed slapen, hebben alle andere studies uitgewezen dat de volle maan geen invloed heeft op ons gedrag.

 

lg lavalandshapmetmaanDSC 3525