• image
  • image
  • image

Expeditie Probuda

Van 7 tot 14 mei vond de expedite Probuda plaats in het noordoosten van Bulgarije. Met 9 natuurkenners verbleven we in het vakantiehuis Produda.

De bedoeling was om de omgeving van het Rusenski Lom natuurgebied te verkennen. De 8 natuurkenners hadden elk hun specialiteit, vogels, spinnen, reptielen, amfibieën, insecten,planten en zoogdieren. De expeditie was een succes, op gebied van kennisuitwisseiing, waarnemingen en sfeer. 

Het deed goed om te horen dat de teamleden onder de indruk waren van hun verblijf betreft gezelligheid en ligging. Meermaals moesten we onze maaltijden staken vanwege een overvliegende oehoe, arendbuizerd of een zingende sperwergrasmus, wielewaal, draaihals, rouwmees....... 

In totaal hebben we 130 soorten vogels waargenomen, 14 soorten zoogdieren, 7 soorten reptielen, 6 soorten amfibieën en de insectensoorten waren niet te tellen. Belangrijk is wel dat onze specialist op gebied van zweefvliegen maar liefst 4 nieuwe soorten voor Bulgarije heeft ontdekt. 

De vlinders waren zeer actief, vele soorten blauwtjes ook groentjes, hooibeestjes en nog vele andere. Een bijzondere vlinder vond ik de pijpbloemvlinder, die viel op vanwege de bijzonder mooie tekening op zijn vleugels. Ook de knoopkruidparelmoervlinder was nu zeer aanwezig. 

Speciaal was de ontmoeting met de tweede grootste spin van Europa, een soort wolfspin met als wetenschappelijke naam Geolycosa vultuosa. De spin krijgt men nauwelijks te zien want ze leidt een verborgen leven onder de grond en graaft soms een hol tot 50 cm diep. In de schemering en tijdens de nacht wachten ze  in de buurt van hun hol om prooien als krekels te verschalken. 

Een diertje met een veel hogere aaibaarheidsfactor is de siesel, een soort grondeekhoorn. De siesel leeft op de steppes van Zuidoost-Europa en is het favoriete prooidier van de schreeuwarend. Veelal staan ze op hun achterpootjes om eventuele predatoren op te sporen. Bij gevaar verwittigen ze elkaar met een korte fluittoon. Het zijn vooral planteneters en leven in holen op de kort begraasde steppes. 

Aan de oever van een visvijver vonden we een soort waterslang, de dobbelsteenslang. De slang is niet giftig en leeft vooral van amfibieën. 

Een waarneming die ik zeer bijzonder vond was de jakhals. Met de groep stonden we te kijken naar blauwe reigers en enkele zwarte ooievaars. Op een gegeven moment kwam er een jakhals in beeld gelopen die aan het jagen was langs de oever. Ook vonden we per toeval een nest met 5 pups zeer waarschijnlijk van een jakhals. Tijdens een wandeling langs een bosrand hoorden we het geschrei van jonge diertjes enkele meters in het bos, het deed denken aan jonge katten. We vonden algauw het nest dat gemaakt was tussen takken en bladeren. Aangezien we zeker wilden weten welk dier hier een nest had hebben we een wildcamera opgehangen. Gedurende drie dagen hebben we niks gezien op de camera. Ook de pups hoorden en zagen we niet meer. Het feit dat we ze niet meer konden zien wou niet zeggen dat ze er niet meer waren aangezien ze zich in het nest konden verplaatsen zodat ze niet meer zichtbaar waren. We hebben een sterk vermoeden dat het de pups waren van een jakhals die verlaten waren. Het was immers niet normaal dat ze zo luid aan het schreien waren, waarschijnlijk van de honger omdat het moederdier om één of andere reden er niet meer was. Een bijzondere ontmoeting met een zeer waarschijnlijke trieste afloop. 

lg expeditie teamDSC 2554

De expeditieleden.

lg vlinderDSC 1879

De Zuidelijke  Pijpbloemvlinder

lg knoopkruidparelmoerDSC 1774

Knoopkruidparelmoervlinder

lg wolfsspinDSC 2174

Een soort wolfspin.

lg sieselDSC 2328Siesel

lg dobbelsteenslangDSC 1981Dobbelsteenslang.

Muisjes

Aangezien deze rosse woelmuizen in deze tijd van het jaar veelal overdag actief zijn was het mits wat geduld mogelijk om deze muizen te fotograferen.

Onder de muizen heeft men 4 grote groepen, de spitsmuizen, woelmuizen, ware muizen en de slaapmuizen. Tot de woelmuizen behoren de muskusrat, woelrat, ondergrondse woelmuis, veldmuis, aardmuis en rosse woelmuis.

 De rosse woelmuis leeft vooral in bossen, ze vermijden open gebieden. Ze lusten allerlei plantaardig voedsel. Vandaag zag ik hoe een muisje de jonge blaadjes van kamperfoelie aan het veroberen was.

Bosuil en ransuil zijn de grootste vijanden van de rosse woelmuis.

lg rossewoelmuisDSC 7387 

lg rossewoelmuisDSC 7246

Koppeltje kerkuilen

Op deze valentijnsdag vond ik deze foto erg toepasselijk. 

Het zijn eigenlijk twee jonge kerkuilen die net uitgevlogen zijn en die even naast elkaar zitten op een manier dat ze bij wijze van spreken de liefde aan elkaar verklaren. 

Aan iedereen een gelukkige Valentijnsdag.

lg kerkuiltweeDSC 3234

 

Kiekendieven in Afrika

Onlangs was ik in Senegal (West-Afrika) op zoek naar overwinterende bruine kiekendieven. Naar aanleiding van het onderzoek over de bruine kiekendief door INBO, Instituut voor Natuur - en Bosonderzoek, werd in de lente van 2013 een mannetje van een gps voorzien. Zie blogbijdrage http://www.ludogoossens.be/index.php/145-in-het-zog-van-de-bruine-kiekendief. Deze vogel overwinterde in Senegal en dit was de aanleiding om de vogels ook in Afrika te fotograferen. 

Typisch voor kiekendieven zijn de gezamenlijke slaapplaatsen tijdens de winter. In Khelcom, een gebied in Centraal Senegal, was ik getuige van een slaapplaats van meer dan 1000 vogels. Het waren vooral grauwe kiekendieven met een kleine populatie bruine kiekendieven. Enkele jaren geleden hebben onderzoekers een slaapplaats van wel 4000 vogels kunnen observeren. 

Ondanks het hoge aantal vogels was het toch niet zo gemakkelijk om ze degelijk te fotograferen. Ze sliepen immers niet elke avond op dezelfde plaats en de meeste kwamen aangevlogen na zonsondergang. Elke avond zat ik verschanst op de savanne de vogels op te wachten. Het was zeer indrukwekkend om zo een leger kiekendieven samen te zien. 

Khelcom is een zeer open gebied met af en toe een baobab en enkele struikjes. Deze savanne is 25 jaar geleden ontstaan toen de plaatselijke religieuze leiders vele bomen hebben gekapt. Het was de bedoeling om een deel van het gebied in cultuur te brengen maar dit was geen succes. Jaarlijks worden bovendien grote delen van de savanne afgebrand. 

Ondanks het grote aantal is de toekomst voor de kiekendief in deze overwinteringsgebieden niet zo rooskleurig. De geleidelijke verdroging van de Sahel heeft negatieve gevolgen voor de voedselsituatie van zowel grauwe als bruine kiekendieven. De grauwe kiekendieven jagen vooral op sprinkhanen en de bruine kiekendieven op grotere prooien als muizen, ratten, vogels .... in de nattere gebieden. 

In het droogseizoen is water van onschatbare waarde, van heinde en ver kwam het vee dagelijks drinken bij een plas dicht bij mijn verblijf. Tussendoor kwamen ook vele vogels drinken en baden als de bruinruggoudmussen, purperglansspreeuwen en groene langstaartglansspreeuwen. 

Graag wil ik Albert, de plaatselijke ornitholoog, danken voor zijn hulp in het zoeken naar de slaapplaatsen.

lg grauwekiekmetzonDSC 4459

grauwe kiekendief 

lg brkiekeDSC 2283

bruine kiekendief

lg grauwekiekenslaapplaatsDSC 3849

Kiekendieven verzamelen boven slaapplaats te Senegal.

 

lg baobabnachtDSC 2347

Een baobab met de brandende savanne.

 

lg wevervogelsDSC 2585

Badende bruinruggoudmussen.

 

lg glansspreeuwezelDSC 2416

Purperglansspreeuw 

lg glansspreeuwenDSC 1930

groene langstaartglansspreeuwen.

Bos

Vooreerst mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. 

De foto is niet lang geleden genomen in het Provinciaal domein het Leen, op het grondgebied van Oostwinkel. 

Het was een prachtige ochtend met nevelslierten. Het weerbericht is één van mijn favoriete items want als natuurfotograaf moet je op het juiste moment op de juist plaats zijn. Ook is een degelijke kennis van het gebied belangrijk om direct de goeie plaats weten te vinden. 

Zoals je kan zien zit er een soort onscherpte in de foto. Ik heb op een lange sluitertijd met de camera verticaal bewogen tijdens het fotograferen. Soms kan dit een leuk resultaat opleveren.

Hier vond ik die techniek wel geslaagd.

Tegenwoordig vertoef ik regelmatig in de Meetjeslandse bossen in functie van een nieuw project. 

Tijdens de jaarwisseling van volgend jaar zal het resultaat op de markt komen. 

lg bosranlrd2DSC 0037 afdruk