• image
  • image
  • image

Het Drongengoed in beweging.

In deze blog bijdrage worden enkele projecten rond het Drongengoed voorgesteld.

Als Meetjeslands natuurfotograaf is het Drongengoed één van mijn favoriete plaatsen en ligt dit gebied mij nauw aan het hart.

Het Bosbeheerplan van het Drongengoedbos voor de komende 20 jaar van het Agentschap voor Natuur en Bos is onlangs voorgesteld en ligt ter inzage in het gemeentehuis van Maldegem en Knesselare tot 18 december 2012.

Het plan behelst 418 ha openbaar bos – en natuurgebied en 70 ha privaat bos.

Bij de opmaak van het beheerplan is er grensoverschrijdend gewerkt. Er werd een totale gebiedsvisie opgemaakt voor het volledige Drongengoedcomplex dwz. (Drongengoed/ Maldegemveld/Burkel) dit in samenwerking met alle eigenaars.

Het plan voorziet een uitbreiding van boomrijke heide, de natuurlijke ontwikkeling van mantel zoom vegetaties door het terugzetten van bosranden en de aanleg van poelen in functie van de kamsalamander. Natuurpunt heeft reeds jaren ervaring met het beheren van heide.De nieuwe heide gebieden zullen aansluiten met de reeds bestaande boomrijke heide in het Maldegemveld. Het is de bedoeling om in de nabije toekomst dit als één grote entiteit te beheren dwz. door middel van begrazing en een aanvullend maaibeheer.

Dit biedt mogelijkheden om de Drongengoedweg verkeersluwer te maken. In de plannen is de aanleg van veeroosters opgenomen. Een mooi voorbeeld hiervan kan je terug vinden in het bos van Ename.

In het bosbeheerplan is er ook aandacht voor de recreatieve gebruiker. Zo is er een ‘honden niet aan de leiband’ zone voorzien in de omgeving van de huidige ANB parking. Ook is er aandacht voor de minder mobiele mensen die de Drongenhoedhoeve willen bezoeken. Voor hen is er in het beheerplan ook ruimte voorzien voor de aanleg van een parking.

 

Een luchtfoto van de Drongengoedhoeve. 

lg luchtfotodrongengoedhoeveDSC 2122

 

Tussen de Heide op de zeer schrale bodems groeit Zonnedauw.

lg ronde-zonnedauw-1

 

Af en toe kan je al eens oog in oog staan met een Damhert.

lg drodamhert DSC8657

 

De Aardbeivlinder is een zeldzame verschijning. Hopelijk zullen de vlinders via de verbindingszone ook het Maldegemveld koloniseren.

lg aardbeivlinder DSC9129

 

Beukenbos in de herfst.

lg drobeukenbladherfst DSC0127

 

Joggen in de dreven van het Drongengoed.

lg joggen in het drogengoed DSC3838

 

Schapen beheren de open terreinen in het bos als de boomrijke heide.

lg schapenDSC 0182

 

 

Het project "Gestroomlijnd Landschap"

Dit is een pilootproject van de provincie Oost-Vlaanderen. Het is de bedoeling dat de meest waardevolle natuurgebieden met elkaar verbonden worden ( VEN Vlaams Ecologisch Netwerk).

Hiervoor werden gebieden afgebakend om die verbindingen te realiseren. Het project "Gestroomlijnd landschap" wil die verbindingen concretiseren waarin waterlopen een belangrijke rol spelen. Men zet in op het versterken van de biodiversiteit en op het verminderen van overstromingen. In het Drongengoed zal gewerkt worden rond de beken "Splenter - en Edebeek".

Beide beken ontspringen op het militair domein (29 m hoog). De Ede, gekend voor zijn overstromingen in het dorp "Kleit", kent een grillig verloop. Op het hoogste punt splitst de beek zich in 2 om terug samen te komen aan het restaurant " Het Moorken ". Door middel van het project wil men de natuurlijke  waterhuishouding in het erkend natuurreservaat "Maldegemveld" herstellen. Hiervoor zullen er natuurlijke buffers langs een zijarm van de Ede worden aangelegd. Vroeger waren dit de "veldvijvers". De meest bekende veldvijver in de buurt is de Kraenepoel te Aalter. Daarnaast krijgt de Ede terug haar meanderende loop. Door deze ingrepen zal niet enkel de mens welvaren maar ook de natuur.

Rond de Splenterbeek zal vooral gewerkt worden aan het versterken van de natuurwaarden. Dit is nu al het geval in het Maldegemveld. Met financiele middelen van de Europese Unie ( LIFE) werden reeds verschillende poelen en vennetjes heraangelegd in en rond de bron van de Splenterbeek. 

 

Dotterbloem in het bekken van de Splenterbeek.

lg budotterbloem DSC6479

 

De Edebeek t.h.v. het Maldegemveld.

lg maldegemveldedebeekDSC 7113

 

 

Het project "Dynamische dorpskernen door een leefbaar Drongengoed" is een project dat gesubsidieerd wordt door Europa ( LEADER-project) in functie van plattelandsontwikkeling. Het project wil de belevingswaarde van de dorpen Ursel, Kleit en Knesselare en het Drongengoed verhogen.

Door het plaatsen van fietsverhuursystemen in de dorpskernen, een uniforme communicatiestrategie, het versterken van de wandel - en fietsroutes tussen de drie dorpen en het Drongengoed wil men de inwoners en zijn bezoekers de streek beter leren kennen. In Kleit komt er een speelbos in samenwerking met Natuurpunt. Een ander belangrijk aandachtspunt is het cultureel erfgoed. Ursel zal zich verder profileren als Pierlala dorp en in Knesselare zal men de site van de vroegere sigarenfabriek "Cogetama" terug tot leven brengen.

 

Een zicht op het dorp "Ursel".

lg drodorpurselinlandschaplente DSC6958

   

Luchtfoto van Ursel

lg luchtfotourselDSC 2790

 

 

Back to basics

Tijdens de herfstvakantie was ik met een vriend in Gran Paradiso.  Gran Paradiso is het oudste Nationaal Park van Italië. Het ligt in  het noordwesten van het land nabij de Mont-Blanc. De hoogste top is de Gran paradiso en is 4061 m hoog.

We verbleven in een verlaten dorp of gehucht langs een rivier. Een bevriend koppel ( Dany en Karina ) hebben er een huis waar we konden logeren.

Het dorpje “Boschiettiera” is enkel te bereiken via een wandelpad doorheen een prachtige vallei, wat deze locatie zeer uniek maakt.

Tot de jaren vijftig was het dorpje nog bewoond. De inwoners leefden vooral van de kaasproductie.  Het dorp was omgeven door terrasbouw waar allerlei teelten werden op verbouwd.

De mannen met de zonen verlieten tijdens de winter het dorp om te gaan werken in Frankrijk als o.a. schoorsteenveger, glazenier, ketellapper……

Nu ligt het dorp er verlaten bij, naast de vervallen huizen zijn er ook enkele gerenoveerde huizen die gebruikt worden als vakantiewoning.

Het is een belevenis om hier te verblijven, weg van de wereld. Alles is hier aanwezig, op vijf minuten stappen is er zelfs een bron met drinkbaar water.

Vanuit Boschiettiera zijn we hogerop gegaan naar “Bivacco Davito”. Het was een lastige tocht, vnl in de mist gedurende vijf uren. Maar eenmaal boven werden we getrakteerd op een uniek landschap.

We zaten nu boven de wolken, rondom ons  zagen we overal bergtoppen en de vallei was verstopt onder een tapijt van wolken.

Op deze hoogte had de winter reeds zijn intrede gedaan. Ondanks de kou konden we ons opwarmen aan de prachtige landschappen.

Deze plek was tevens een ideale observatieplaats, dagelijks konden we gemzen zien en eenmaal een dikke vos.

 

Dany en Karina in hun huisje.

lg dany-en-karinaDSC 4864

 

Dit was enkele dagen onze verblijfplaats "Bivacco Davito"

lg bivakodavitoDSC 5138

 

Deze foto is genomen om drie uur in de nacht van bij de Bivacco.

lg granparadisobergennachtopnameDSC 5147

 

Toen we boven kwamen stonden we boven de wolken.

lg granparadisobovenwolkenpanoramaok

 

lg granparadisobergtopbovenwolkenDSC 5042

 

Deze rivier loopt langs het dorpje "Boschiettierra".

lg granparadisowatervalDSC 5441

 

 

Een waterval van licht

Dijken zijn  stille getuigen van het gevecht tegen het water. De Meetjeslandse polders werden vanaf de late Middeleeuwen tot februari 1953 regelmatig het slachtoffer van stormvloeden. Het water kwam ver landinwaarts via de Braakmangeul en via de Zwingeul. Dijken werden aangelegd rond de geulen om de overstromingen onder controle te krijgen waarbij het achterliggende land kon ingepolderd worden.

Deze dijk is gefotografeerd te Assenede in de omgeving van de Grote Kil.

 

lg gezustersdijksfeerpanorama

Ijsland

Eind juli heb ik gedurende twee weken IJsland bezocht. Ik had het geluk om vergezeld te zijn van twee IJslandspecialisten, Frank en Jan zie www.natureview.be .

IJsland is een eiland in Europa juist onder de Noorpoolcirkel dat drie maal groter is dan België. IJsland telt 330 000 inwoners waarvan 118 000 in Reykjavik wonen.

IJsland ligt op de breuklijn tussen de Euraziatische plaat en de Noord-Atlantische plaat. Die platen drijven langzaam uit elkaar en hierdoor groeit IJsland elk jaar 1 à 2 cm. Aangezien het eiland ook op een hot-spot ligt ( de aardkorst is hier maar 5 tot 10 km dik. Meestal is de aardkorst 35 tot 40 km dik) is dit de oorzaak van regelmatige vulkaanuitbarstingen. Gemiddeld is er een uitbarsting om de 10 jaar. Geologisch  is het eiland nog zeer jong, de oudste delen van IJsland zijn 20 miljoen jaar oud, wetende dat de aarde  4600 miljoen jaar oud is.

We hebben het Westen van IJsland bezocht met het schiereiland snaefellnes ( Arnarstapi en Ondverdarnes ) en het zuiden van de Westfjorden (Raudisandur, Latrabjarg en de Dynjandi watervallen). Verder ook nog het schiereiland Vatnsnes en de golden circle ( Geysir, Gulfoss, Pingvellir). IJsland is indrukwekkend mooi, zelfs een blinde kan  hier onder de indruk raken. 

 

Wild kamperen mag in IJsland op voorwaarde dat je niets achterlaat. Als je in de natuur naar het toilet gaat dan moet je bijvoorbeeld het wc papier verbranden. Hier kampeerden we wild nabij een beekje in de omgeving van Arnarstapi met een prachtig zicht op het nabije strand en baai.

lg ijslandtentenDSC 3056

 

Het licht in Ijsland is zeer speciaal en soms zeer feeëriek.

lg ijslandfjordlandschapDSC 4461

 

lg ijslandveenpluisDSC 3638

 

Dit is de rotskust op de punt van het schiereiland "snaefellsnes"

lg ijslandkustDSC 3306

 

Papegaaiduikers broeden in holen in de grond op de kliffen. Enkel tijdens het broedseizoen gaan ze aan land, voor de rest van de tijd vertoeven ze steeds op de zee.

Het zijn schattige vogels met een als het ware melancholische gezichtsuitdrukking.

lg ijslandpapegaaiduikerDSC 4101

 

Noordse stormvogels zijn verwant met de albatrossen. Ze zweven alsof het niks is boven de golven van de oceaan. Dit was een zeer verlielf koppeltje.

lg ijslandnoordsestormvogel DSC9640

 

Noordse sterns hadden vliegvlugge jongen en werden nog steeds gevoederd. De sterns broeden in het hoge noorden en overwinteren in de omgeving van Antarctica.

lg noordsesternjongenadultvlieg DSC9761

 

Het rode strand "ruadisandur"

lg ijslandrodestrandDSC 3888

 

Dynjandi waterval.

lg ijslanddynjandiwatervalDSC 4661

 

 

BIg Jump

Elk jaar organiseert Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en Green de "Big Jump". Jaren terug is deze actie spontaan ontstaan bij de Elbe in Duitsland, toen de Elbe nog een dode rivier was. Na grote inspanningen om de rivier terug proper te krijgen zwemt er nu terug zalm in de Elbe en broeden er terug zeearenden. De eerste jaren toen ik hier aan de Vrouwkenshoekreek kwam wonen ging ik af en toe langs bij de oude buurman, hij vertelde onder andere over de otters in de kreek in de jaren zestig. Ik hoop ooit hier terug otters te zien in de kreek.

Op 21 locaties in Vlaanderen werd gisteren gesprongen voor proper water. Ook in de Vrouwkenshoekkreek te Sint-Laureins en dat was "the place to be". Goedele Liekens, minister Joke Schauvliege en burgemeester Annick Willems sprongen voor proper water.

De Vrouwkenshoekkreek is sedert deze winter een bijzondere plaats want een deel van de kreek, dat in de jaren zestig is opgevuld met baggerspecie van het Leopoldkanaal is terug in ere hersteld ( zie blog-item " kreek in ere hersteld"). Naar aanleiding van dit nieuwe natuurreservaat werd het infobord "welkom aan de Vrouwkeshoekkreek" plechtig ingehuldigd door minister Joke Schauvliege en burgemeester Annick Willems.

 

Inhuldiging van het infobord "welkom aan de Vrouwkenshoekkreek" door minister Joke Schauvliege en burgemeester Annick Willems.

infobord huldiging door burgemeester en minister foto ludo goossensDSC 7958

 

Goedele Liekens geeft nog enkele tips om veilig in het water te springen, minister Joke Schauvliege luister aandachtig.

goedele liekens en minister foto ludo goossensDSC 7982                                                                                                                                                

 

Ook de pastoor was aanwezig om het water te zegenen.

pastoorDSC 7867

 

Minister Joke Schauvliege, burgemeester Annick Willems, Goedele Liekens, en de directeur van Natuurpunt geven het goede voorbeeld.

jump minister goedele burgemeester foto ludo goossensDSC 8004

 

Springen voor proper water.

big jump sint-laureins foto ludo goossensDSC 8087

 

big jump sint-laureisn foto ludo goossensDSC 8056

 

Even poseren voor de talrijk opgekomen pers.

minister goedele burgemeester in water foto ludo goossensDSC 8035