• image
  • image
  • image

Bezoek in tuin

Bezoek in de tuin.

Gisteren kreeg ik bezoek van een sperwervrouwtje, die een merel had buit gemaakt, in mijn tuin. Door het keukenraam zag ik de sperwer zitten op een hoop gemaaid gras, op 7 meter van het venster. Zeer voorzichtig heb ik het raam geopend, door het geluid keek ze gedurende enkele minuten op maar ze bleef gelukkig zitten en begon de merel te ontdoen van zijn pluimen. Op handen en voeten kroop ik door het huis, zodat ze mij zeker niet zou opmerken, om mijn fotomateriaal te nemen. In het begin was ik zeer voorzichtig tijdens het fotograferen, maar ik merkte vlug dat ze zich niet stoorde aan het geluid van de camera.

Het licht was hard en de achtergrond was druk, dus ik wou zou dicht mogelijk komen om verticale beeldvullende beelden te kunnen nemen om zo min mogelijk storing te hebben van de achtergrond. Daardoor moest ik één poot van het statief buiten op de vensterbank zetten om het objectief ter hoogte van het venster te kunnen plaatsen. Ook dit bleek geen probleem te zijn voor de sperwer, ze keek zelfs geen moment op en bleef maar rustig verder eten.

Na ongeveer een uur was de prooi verorberd alsook mijn drie geheugenkaartjes.

 

lg sperwervrouwtje DSC4895

Zonnedauw

De Kleine zonnedauw is een zeer klein plantje, dat te vinden is op natte, voedselarme bodems.

Het is een vleesetende plant die kleine insecten vangt d.m.v. de klierharen. Op het uiteinde van elk klierhaartje zit er een kleverige afscheiding als een dauwdruppel.

Op die manier kan Zonnedauw overleven op zeer stikstofarme bodems omdat ze de voedingsstoffen opnemen via de insecten.

Ondanks dat deze plant zeer klein is, is ze toch wel zeer fotogeniek.

Deze plant heb ik gefotografeerd in het Maldegemveld, het belangrijkste heidegebied van het Meetjesland

 

lg ronde20zonnedauw20met20prooi DSC2945

Gieren in Vlaanderen en Nederland

Dit is eigenlijk een speciale editie in mijn blog naar aanleiding van de Vale Gieren die in Vlaanderen en Nederland op dit ogenblik gesignaleerd worden.

Gisterenavond werden een aantal Vale Gieren gezien in de omgeving van Ursel. Ze brachten de nacht door in de boomtoppen van de Keigatbossen.

In het ganse land werden gisteren meer dan 100 gieren waargenomen. Rond deze tijd verplaatsen ze zich naar Nederland en de eerste vogels werden een twee uur geleden gezien in Terneuzen.

Het mag misschien een topdag zijn voor een aantal vogelijkers maar deze situatie is een teken aan de wand. De Vale Gier is in nood !

Door de veranderende voedselsituatie in Spanje, reeds een aantal jaren, is er een nijpend voedseltekort. Het dode vee werd ergens buiten het dorp in het veld gedeponeerd en dit waren de voedselplaatsen. Die plaatsen werden een aantal jaren geleden gesloten waardoor de gieren beginnen te zwerven op zoek naar voedsel.

De onderstaande foto's zijn genomen in Spanje en in Bulgarije.

 

Vale gieren in vlucht boven het Spaanse landschap.

Spanje is het land bij uitstek in Europa voor roofvogels en in het bijzonder voor de Vale Gieren.

 

lg vale20gieren20in20vlucht20boven20spaans20landschap

 

 

De bekende gierenrots van Monfrague aan de oevers van de Taag in Estremadura.

 

lg 20gierentrots20aan20oever20van20de20taag20te20Monfrague

 

 

Een Vale Gier komt aangevlogen op de voederplaats. Een 100-tal gieren vind je nog op de grens tussen Bulgarije en Griekenland in het Rhodopi-gebergte.

Hier worden de karkassen nog gedeponeerd in het open veld, mede dankzij de grote inzet van Hristo, "de gierenman in Bulgarije".

 

lg aanvliegende20vale20gier

 

 

Een jonge vogel komt even proeven van het paard dat daar al reeds enige dagen ligt in een temperatuur die oploopt naar 40 graden overdag.

Hier heb ik drie dagen in de hut verbleven inclusief slapen, om de beelden te nemen van de gieren op het karkas.

Het geduld werd hier op de proef gesteld door de geur die soms ondraaglijk was.

 

lg vale20gier20op20karkas20van20paard

 

lg vale20gier20op20karkas20van20paar

 

 

 

 

 

Akkerranden

Ecologische akkerranden zijn een maatregel van de overheid om iets te doen aan de bescherming van een aantal akkervogels als patrijs bijvoorbeeld.

Vele akkervogels hebben het zeer moeilijk om zich te handhaven. Tot die akkervogels die het moeilijk hebben behoren onder andere patrijs, geelgors, veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper, grauwe gors ..........

Die akkerranden bieden een veilige broedplaats en zijn een ideaal voedselgebied omwille van de vele insekten die aangetrokken worden door de verscheidenheid aan planten.

In het geval van de patrijs, zijn insecten noodzakelijk want de kuikens eten enkel maar ongewervelde diertjes de eerste maand.

Het belang van die akkerranden is tevens een pleidooi om onze wegbermen wat beter te beheren.  Niet voor half juni maaien, maar nog beter zou zijn niet voor 1 juli want vele grondbroeders zitten nog op eieren half juni. Belangrijk is ook om steeds het maaisel te verwijderen om verruiging tegen te gaan.

 

lg ecologische20akkerrand DSC0124