• image
  • image
  • image

Gieren in Vlaanderen en Nederland

Dit is eigenlijk een speciale editie in mijn blog naar aanleiding van de Vale Gieren die in Vlaanderen en Nederland op dit ogenblik gesignaleerd worden.

Gisterenavond werden een aantal Vale Gieren gezien in de omgeving van Ursel. Ze brachten de nacht door in de boomtoppen van de Keigatbossen.

In het ganse land werden gisteren meer dan 100 gieren waargenomen. Rond deze tijd verplaatsen ze zich naar Nederland en de eerste vogels werden een twee uur geleden gezien in Terneuzen.

Het mag misschien een topdag zijn voor een aantal vogelijkers maar deze situatie is een teken aan de wand. De Vale Gier is in nood !

Door de veranderende voedselsituatie in Spanje, reeds een aantal jaren, is er een nijpend voedseltekort. Het dode vee werd ergens buiten het dorp in het veld gedeponeerd en dit waren de voedselplaatsen. Die plaatsen werden een aantal jaren geleden gesloten waardoor de gieren beginnen te zwerven op zoek naar voedsel.

De onderstaande foto's zijn genomen in Spanje en in Bulgarije.

 

Vale gieren in vlucht boven het Spaanse landschap.

Spanje is het land bij uitstek in Europa voor roofvogels en in het bijzonder voor de Vale Gieren.

 

lg vale20gieren20in20vlucht20boven20spaans20landschap

 

 

De bekende gierenrots van Monfrague aan de oevers van de Taag in Estremadura.

 

lg 20gierentrots20aan20oever20van20de20taag20te20Monfrague

 

 

Een Vale Gier komt aangevlogen op de voederplaats. Een 100-tal gieren vind je nog op de grens tussen Bulgarije en Griekenland in het Rhodopi-gebergte.

Hier worden de karkassen nog gedeponeerd in het open veld, mede dankzij de grote inzet van Hristo, "de gierenman in Bulgarije".

 

lg aanvliegende20vale20gier

 

 

Een jonge vogel komt even proeven van het paard dat daar al reeds enige dagen ligt in een temperatuur die oploopt naar 40 graden overdag.

Hier heb ik drie dagen in de hut verbleven inclusief slapen, om de beelden te nemen van de gieren op het karkas.

Het geduld werd hier op de proef gesteld door de geur die soms ondraaglijk was.

 

lg vale20gier20op20karkas20van20paard

 

lg vale20gier20op20karkas20van20paar

 

 

 

 

 

Akkerranden

Ecologische akkerranden zijn een maatregel van de overheid om iets te doen aan de bescherming van een aantal akkervogels als patrijs bijvoorbeeld.

Vele akkervogels hebben het zeer moeilijk om zich te handhaven. Tot die akkervogels die het moeilijk hebben behoren onder andere patrijs, geelgors, veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper, grauwe gors ..........

Die akkerranden bieden een veilige broedplaats en zijn een ideaal voedselgebied omwille van de vele insekten die aangetrokken worden door de verscheidenheid aan planten.

In het geval van de patrijs, zijn insecten noodzakelijk want de kuikens eten enkel maar ongewervelde diertjes de eerste maand.

Het belang van die akkerranden is tevens een pleidooi om onze wegbermen wat beter te beheren.  Niet voor half juni maaien, maar nog beter zou zijn niet voor 1 juli want vele grondbroeders zitten nog op eieren half juni. Belangrijk is ook om steeds het maaisel te verwijderen om verruiging tegen te gaan.

 

lg ecologische20akkerrand DSC0124

 

 

Hoenders in de tuin

Deze avond wa het zeer aangenaam veroeven in mijn tuin.

Een koppeltje patrijzen kwam op bezoek. De meeste patrijzen zijn druk bezig met broeden maar dit koppeltje is nog op zoek naar een geschikte nestplaats. Ik vermoed  dat ze in mijn hooiweide zullen broeden.

Ze kwamen soms zeer dicht, zo dicht zelfs, dat ik niet meer kon scherp stellen.

Het is het mannetje die zorg draagt voor het wijfje en hij staat dikwijls op de uitkijk terwijl het vrouwtje rondscharrelt op zoek naar voedsel.

 

lg patrijs20mannetje20op20de20uitkijk DSC0449

Prachtavond bij Breskens

Het is steeds een belevenis om te vertoeven aan de boorden van de Westerschelde bij Breskens.

De vuurtoren is het bekende baken aan de monding van de Westerschelde.

Hij is gebouwd in 1867 en is de oudste gietijzeren vuurtoren in Nederland.

 

lg vuurtoren20te20breskens DSC9934

 

lg vuurtoren20in20Breskens DSC9860

 

 

Sterren zien

De laatste dagen was er na zonsondergang in het westen een duidelijke ster te zien, Venus.

De witte stip in de linkerhelft van het beeld is Venus. De avondster is na de zon en de maan het helderste hemellichaam.

Opvallend waren ook de prachtige wolkenslierten die de avondhemel versierden.

Dit beeld is genomen vlakbij de grens richting Nederland waar de lichtpollutie minimaal is.

 

lg lenteavond20met20venus20in20het20westen DSC9367